Hrvatska delegacija pred Bazilikom sv. Petra prije ulaska u Vatikan.