Sa svecanosti u Vatikanu vracamo se kuci. U podzemnoj garaži ispod Gianicola