Postulator o. B. Nagy s direktorima tvornice PAN-a gosp. Marinkom Mikulicem i Silvijom Vukovic u vatikanskoj sali nakon citanja dekreta