Nakon proglašenja dekreta u Vatikanskim prostorijama obje delegacije zajedno pred fotokamerom: delegacija Ivana Merza i delegacija Marije Petkovic