Hrvatska delegacija u Damazovu dvorištu u Vatikanu nakon proglašenja dekreta o herojskim krepostima Ivana Merza u Papinoj nazocnosti