Hrvatska delegacija u Damazovu dvorištu u Vatikanu nakon proglašenja dekreta u Papinoj nazocnosti