Biskup casti: prvo slavlje u baru nakon proglašenja dekreta