Za stolom na svecanom rucku na kojem sudjeluje biskup Komarica i mons. Fabijan Veraja