Sala Klementina: Papa pozdravlja sve nazocne koji su došli na proglašenje dekreta o herojskim krepostima Ivana Merza, Marije Petkovic i ostali

SLIKA