Hrvatska delegacija predvodena biskupom Komaricom nakon izlaska iz Vatikana prolazi kroz Berninijeve Kolonade