Stojimo u redu da pozdravimo Svetog Oca i primimo Njegov blagoslov