Biskup Franjo Komarica i o. Božidar Nagy, postulator razgovaraju u Sali Klementini prilikom proglašenja dekreta