Postulatori i njihova pratnja nazocni proglašavanju dekreta