Svecano citanje dekreta u Papinoj nazocnosti o herojskim krepostima sluge Božjega Ivana Merza