Postulator Ivana Merza o. Božidar Nagy predvodi sv. misu zahvalnicu i propovijeda u Bazilici Srca Isusova 14. srpnja 2002.