Obje delegacije zajedno u Vatikanskim odajama nakon proglašenja dekreta