MLADI DANAŠNJICE O IVANU MERZU

Pripadam mlađoj, poslijeratnoj generaciji i dra Ivana Merza sam upoznao samo iz knjiga. No i takav susret s njime probudio je nešto u meni, otkrio mi nove dimenzije kršćanstva, a ja sam iskreno poželio postati bolji, iskreniji, autentičniji kršćanin. I danas se živo sjećam nekih njegovih misli koje su me posebno oduševile.

»Osnov našega života mora biti naš preporod u Kristu, ostalo se sve samo od sebe na ovo niže«, piše Ivan. Divno je tom mišlju izražena temeljna istina kojom je osmislio svoj život. Bog koji se objavio bila je vrhunska vrednota kojoj je Ivan sve ostalo podredio. Mislim da je to jedini pravi put svakog čovjeka, koji želi postati kršćanin. Onome pak koji to jest, takvo Ivanovo prihvaćanje Krista sigurno je uvjet da shvati smisao svog života, da nadvlada životne teškoće i prihvati požrtvovni rad za bližnjega.

Posebno bih želio spomenuti kako je Ivan cijenio obitelj. Zapisao je: »Obitelj je na zemlji najsvetija stvar!« Osjećam snažno koliko je danas potrebno i vrijedno to istaći, koliko je potrebno učiniti da tu prvu stanicu ljudskog društva očuvamo u njenom izvornom obliku, onako kako ju je zamislio sam Stvoritelj.

Negdje u Ivanovu dnevniku stoji još jedna lijepa misao, koja osvjetljuje lik jednostavna i skromna čovjeka. Zapisao je: »Ja volim čovječanstvo, volim male nepoznate ljude koji na svojim leđima nose sav teret povijesti.« I to nije ostala samo želja. Oni koji su ga poznavali svjedoče o njegovu altruizmu dosljedno provedenom u svakodnevnom životu. Svima je bio prijatelj, svima je želio pomoći, uvijek je imao dobru riječ punu ljubavi.

Na kraju bih želio istaći ono što me kod Ivana najviše impresionira. Mi ljudi današnjice na to smo zaboravili, umanjili smo tu dimenziju kršćanstva koja je bila bitna u Kristovu životu a to je žrtva. Nekako smo za to izgubili smisao, a sve vrijedne i velike stvari u svojim temeljima imaju baš odricanje, svladavanje i žrtvu utkane u ljubav. Kršćanstvo bez odricanja, bez samosvladavanja, bez borbe, više nije kršćanstvo i svodi se tada samo na jednu od mnogih filozofija života, koje jedva koga mogu privući i oduševiti. I baš tu stranu kršćanstva Ivan nam je pokazao u punom svjetlu, a to je ono što ga čini idealom, što nam otkriva nove perspektive kršćanstva, što nas nekom tajanstvenom snagom privlači i vuče naprijed.

Dr Miroslav Jelić