Presnimite glasilo:

PDF format (0,5 MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1, svibanj 1973.

 

S A D R Ž A J

 

Uvodna riječ

Što nam je Ivan Merz?

Kratak pregled života Ivana Merza

Novi čovjek u Kristu

Merz u svjetlu II. Vatikanskog koncila

Velik se čovjek poznaje po tome kako postupa s malim (Carlyle)

Merz govori

Suvremenici o Merzu

Mladi današnjice o Merzu

Uslišanja - zahvale

Vijesti