Štovatelji Ivana Merza

Od kada je započeo postupak za proglašenje Ivana Merza blaženim, osjetila se potreba za jednim glasilom koje bi povremeno obavještavalo njegove štovatelje o toku procesa, donosilo vijesti o njegovu štovanju, objavljivalo izjave njegovih suvremenika te upoznavala javnost s njegovim mislima i idejama donoseći izvatke iz njegove bogate duhovne baštine.

Veseli nas da Vam konačno možemo pružiti prvi broj u ruke. Zahvaljujemo svim Merčevim štovateljima koji su nam svojim velikodušnim prilozima omogućili izlaženje ovog prvog broja Merčeva glasila!

Svaka Vaša suradnja u Merčevu listu bit će dobro došla. U prvom redu molio bih one od Vas koji su ga osobno poznavali da pošalju postulaturi svoje dojmove i sjećanja na Ivana Merza, što bismo objavljivali u narednim brojevima. Obavješćujte nas također o uslišanjima i milostima koje ste primili po njegovu zagovoru! Napose će nas radovati prilozi mladih koje je privukao svijetao primjer Ivana Merza i koji su u njemu našli uzor svog kršćanskog života.

List će izlaziti povremeno a nastojat će se uzdržavati od same prodaje. Slobodni smo upozoriti da list nema osiguranog fonda koji bi mogao podmirivati sve troškove tiska kao i potrebe Merčeva procesa za beatifikaciju. Budući da je sigurno i Vama na srcu njegova stvar, vjerujemo da ste spremni pridonijeti sa svoje strane da se ovaj započeti pothvat sretno nastavi na duhovnu korist hrvatskih katolika. Zato unaprijed zahvaljujemo na Vašem razumijevanju i velikodušnosti kojima ćete potpomoći Merčev fond i izlaženje ovog potrebnog glasila.

Ivan Merz još nije dosta poznat novoj generaciji kršćana. Zato je sveta dužnost svih Merčevih štovatelja da ga učine što poznatijim i prisutnijim našem vremenu.

Želeći svima čitateljima da ih primjer Ivana Merza što više približi Kristu Gospodinu kojemu je on posvetio cijeli svoj mladi život

srdačno pozdravlja

Postulator