Zagrebački nadbiskup o Ivanu Merzu:
DOSLJEDAN OSTVAR1TELJ RIJEČI BOŽJE

Prigodom izlaska iz tiska prvog broja ovoga Glasila zagrebački nadbiskup dr Franjo Kuharić uputio je uredniku Glasila ovo pismo:

Velečasni oče!

Primio sam 1. broj Glasila postulature IVAN MERZ, pa Vam iskreno zahvaljujem.

Uvjeren sam da će to glasilo poslužiti da se u javnosti što bolje uoči stvarnost i značenje Sluge Božjega Ivana Merza. To je čovjek našega vremena, intelektualac, suočen s mnogostrukim strujama suvremene misli, a ipak dosljedan ostvaritelj riječi Božje u svom životu, cjeloviti kršćanin, čovjek Crkve i apostol. Takva jedna cjelovita ličnost usidrena u istini i zaljubljena u apsolutnu Božju stvarnost i vječni smisao čovjeka može poslužiti kao putokaz suvremenom naraštaju, suočenom s tolikim tjeskobama, krizama i sumnjama. Bog je apsolutna sigurnost. Isus Krist je najčistije svjetlo i tko za njim ide ne luta u tminama. Za njega se svjedoči sigurnošću vjere i dosljednošću života. Tu je Sluga Božji primjer! Primjer je i odanosti Petrovom nasljedniku koji svojim autoritetom naučavanja čuva ljudsku slobodu od lutanja držeći je na putovima istine.

Sluga je Božji svoju pripravu na žrtvu hranio Euharistijom i zato je bio neprestano u apostolskom pokretu, jer takva ljubav nikada ne može biti ravnodušna kad se radi o spasenju ljudske braće.

Vašem radu želim blagoslov Božji s iskrenim pozdravom

† Franjo Kuharić
nadbiskup zagrebački