PROSLAVA GODIŠNJICE IVANA MERZA U OSIJEKU

Kao što je običaj već desetak godina tako je i ove godine proslavljena obljetnica smrti dra Ivana Merza 10. svibnja u crkvi oo. kapucina u Osijeku.

Proslava je uveličana iscrpnim predavanjem dra Ladislava Vlašića koji je osobno poznavao dra Ivana Merza. Stilom pristupačnim svima rasvijetlio je Merčev lik čovjeka od djetinjstva do smrti te čovjeka zaljubljenika u Kristov križ i žrtvu.

Predavač je istaknuo kako je kod Merza posebno uočljiva na djelu milost Božja koja ga je unatoč liberalnom odgoju preobrazila u novog čovjeka. Usporedivši njegovu svetost sa svetošću sv. M. Terezije rekao je: »Čast veličini sv. M. Terezije, koju je čitav katolički svijet objeručke prigrlio kao sveticu, ali usuđujem se reći da je svoju svetost Merz postigao u težim i nepogodnijim uvjetima. Iz kakove samo liberalne, iako građanski odlične okoline postaje velikan duhovnog života! Izrasti iz takove okoline u tolikog katoličkog diva nije mogao svojim vlastitim silama. Eto to je ono po ljudski sudeći nerazumljivo za Merza. Ali mi katolici vjerujemo u milost Božju, čiji su putovi za nas nedokučivi. Ta milost Božja posebno je takla našeg Merza jer bez nje ne bi bilo moguće razumjeti njegov život i veličinu.

Usput je predavač spomenuo još drugih dvoje Banjalučana koji su živjeli i odgojeni u sličnim okolnostima kao Merz a postali su uzorni kršćani. Bili su to dr. Srećko N., advokat i M. Laufer, koja je postala kasnije karmelićanka. I njih je predavač osobno poznavao. U kratkim crtama iznio je pred slušatelje glavne momente iz njihova života. Rekao je:

ZAGREBAČKI VJERNICI PRI SV. MISI U KATEDRALI PRIGODOM MERČEVE OBLJETNICE

»Njih je sve troje Božja desnica jednostavno istrgnula iz njihove mlake, liberalne iako otmjene sredine i odlučno presadila u Božji cvatući vrt. Ovu pobožnu trojku Banja Luke na čelu s Merzom naveo sam stoga da se bolje osvijetli lik našega Merza. Sve troje rasli su u istim liberalnim okolnostima i sve troje je takla kao Savla milost Božja i pozvala ih pod svoj skut.«

Predavač se potom osvrnuo i na druge kršćanske velikane Bosne i Hercegovine kako laike tako i svećenike koji su neustrašivo svjedočili svoju vjeru i onda kad je bilo teško, i kad je trebalo svoj život žrtvovati, postavši tako svjetlo vjere budućim naraštajima. Zaključio je taj dio riječima:

»Eto sve sam to nabrojio, da se vidi kako Katolička crkva u svim vremenima, u svim sredinama i u svim narodima obiluje mnogim izuzetnim svetim osobama. Od svih pobrojanih Herceg-Bosanaca ipak se ističe najkrupnija, najsvetija, najintelektualnija, duhovno najizgrađenija, ja vjerujem i najotmjenija figura našeg dragog Merza. Svakako se po školovanosti, načitanosti, zbilji katoličkih nazora, filozofskoj izobrazbi i potpunoj odanosti Bogu nitko ne može s njime mjeriti. Bio je sav katolik, saliven iz jednog komada. U svom dugom životu poznavao sam mnogo ljudi i žena zaista svetog i neporočnog života. Bili su iz raznih sredina, ali između njih sviju kao div iskače Merz.«

Nakon predavanja jedna djevojka je pročitala pjesmu Mire Preisler »Naš dobri brat« a druga je izrekla kratku zahvalu dru Merzu što nam je pokazao svu slast euharistijskog blagovanja, svu životnu snagu božanske mane, svu ljepotu prijateljstva s dobrim Pastirom, Mističnim Kristom.

Pokretač ovakvog svečanijeg obilježavanja smrti našeg velikog čovjeka dra Ivana Merza, apostola laika, sjajnog uzora mladeži, u ljubavi prema euharistiji, Papi, bližnjemu, križu, čistoći i žrtvi, jest grupa djevojaka ove kapucinske crkve koja je slijedeći Ivanov primjer, krenula cilju na koji smo svi pozvani — svetosti po svakodnevnom sjedinjenju s Isusom u euharistiji, sjedinjenju po molitvi, žrtvi, odricanju i apostolatu.

DUBRAVKA TOMIČIĆ