Presnimite glasilo:

PDF format (0,6 MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 2, prosinac 1974.

 

S A D R Ž A J

 

Biografski podaci

Iz djetinjstva Ivana Merza

Ljubav prema Crkvi

Nešto od najdubljeg mojeg ja se probudilo

Merz govori

Merz i Euharistija

+don Frano Vučetić

Čovjek kakvog traži II.Vatikanski sabor

Proslava godišnjice Ivana Merza u Osijeku

Iz pisama naših čitatelja