Presnimite glasilo:

PDF format (0,6 MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1, svibanj 1974.

 

S A D R Ž A J

 

Biografski podaci

Biskupijski postupak za beatifikaciju Ivana Merza bliži se kraju

Da li su nam sveci danas potrebni

Pionir liturgijske obnove

Merz govori

Apostol Svetog Duha

Devetnica Ivanu Merzu

Po njegovoj pomoći osjećam da živi među nama