Iz Postulature

Osservatore Bomano o Ivanu Merzu

Prošle godine u prosincu, kada se navršilo 80. godina od rođenja dra Merza, osim naših katoličkih časopisa (Glasa Koncila, Vjesnik đakovačke biskupije, Zvona, Glasnik Srca Isusova, Crkva u svijetu), obljetnicu njegova rođenja komemorirao je i vatikanski dnevnik Osservatore Romano. Prof. Tommaso Federici iz Rima, čitateljima ovoga Glasila već poznat po svome članku »Otkriće Ivana Merza« (Glasilo Postulature 1975, br. 1—2), objavio je u Osservatore Romano od 19. XII. 1976. opširan članak pod naslovom »Ivan Merz i hrvatska Katolička Akcija — obljetnica od značajnog interesa«. Prof. Federici u članku daje u prvom redu kratak biografski prikaz dra Merza naglašavajući posebno one njegove crte i svojstva koji ga čine suvremenim i u naše dane. Ističe njegove jedinstvene vrline kao laika i čovjeka potpuno odana Bogu, koji se sav stavio na raspolaganje Kristu i njegovoj Crkvi. Prof. Federici članak završava ovim riječima: »U ovoj 80. obljetnici rođenja Ivana Merza katolički svijet, katolička mladež, ima dužnost upoznati ovaj moderni uzor svetosti, dobrote i požrtvovnog predanja za dobro svijeta. Crkva će onda već odlučiti da li i kada će ga postaviti svojim sinovima osim za divljenje također i za štovanje.«