BRZOJAV SVETOM OCU

Sa svečane Akademije 26. studenog 1978. kojoj je prisustvovalo više od 700 osoba i kojom je završena proslava Merčeve 50. obljetnice smrti upućen je Svetom Ocu telegram ovog sadržaja:

Njegovoj Svetosti Papi Pavlu II

Okupljeni u Zagrebu, u Hrvatskoj, sudionici Simpozija i završne proslave 50. obljetnice smrti dra Ivana Merza, mladog laika, apostola hrvatske mladeži, u duhu njegove potpune vjernosti poslušnosti i ljubavi prema Crkvi i Kristovu Namjesniku, šaljemo Vašoj Svetosti izraze naše sinovske odanosti, poslušnosti i ljubavi u očekivanju beatifikacije Sluge Božjega za što se molimo.

Sedam stotina sudionika proslave

ODGOVOR SVETOG OCA

Prije nego je dovršeno tiskanje ovog broja Glasila, stigao je odgovor Svetog Oca upućen na zagrebačkog Nadbiskupa Franju Kuharica pa ga ovdje donosimo u cijelosti najprije na latinskom a potom u hrvatskom prijevodu. Pismo je po nalogu samog Svetog Oca poslao državni tajnik kardinal Villot.

SECRETARIA STATUS

Ex Aedibus Vaticanis,
18 Decembris 1978

Reverendissimo Domino
Domino FRANCISCO KUHARlC
Archiepiscopo Zagrabiensi

Reverendissime Domine,

Septingenti participantes conventum Zagabriae nuper habitum, quo anniversarius dies quinquagesimus a morte Ivani Merz, iuventutis Croatae apostoli, celebratus est, telegraphicum nuntium Suae Sanctitati Ioanni Paulo II libenti animo miserunt.

De tam praeclaro observantiae et humanitatis documento laetatus, Beatissimus Pater, dum gratias quam plurimas agit, Apostolicam Benedictionem, caelestium munerum auspicem, cunctis qui illi coetui interfuere, peramanter impertit.

Haec de mandato Summi Pontificis Tibi rescribens et rogans ut IUis rem nunties, oblata hac opportunitate, me Tibi addictissimum esse profiteor

+ J. Card. Villot

DRŽAVNO TAJNIŠTVO

U Vatikanu, 18. prosinca 1978.

Poštovani Gospodine,

S nedavnog održanog susreta u Zagrebu, kad se slavila 50-a obljetnica smrti Ivana Merza, apostola hrvatske mladeži, sedam stotina učesnika poslalo je o tome brzojavnu obavijest odanim srcem Njegovoj Svetosti Ivanu Pavlu II.

Sveti Otac, radostan zbog tako divnog dokaza odanosti i uljudnosti srdačno zahvaljuje i blagohotno podjeljuje kao znak nebeskih darova svim učesnicima toga sastanka apostolski blagoslov.

Ovo Ti otpisujem po nalogu Svetog Oca i molim Te da ih o tome obavijestiš. Ovom zgodom i ja Te pozdravljam kao najodaniji

+ J. Card. Villot