SJEĆAMO SE...

Frano Ženko Donadini

UZ STO GODINA ROĐENJA I PETNAEST GODINA SMRTI

Ove godine navršila se 100. godina od rođenja (rođen 1. II. 1878. u Korčuli) i 15. godina od smrti (umro 9. IV. 1963. u Zagrebu) Frana Ženka Donađinia, poznatog zadružnog i katoličkog javnog radnika. Najveći dio svog života proživio je u Splitu. Bio je zadružni revizor 47 godina. Kao takav napisao je desetak knjiga zadružno-gospodarskog smjera u duhu kršćansko-socijalnih načela i papinih socijalnih enciklika. Uz svoj zadružni rad Donadini je bio i poznati katolički radnik i osnivač katoličkih organizacija smjera Katoličke Akcije u duhu pape Pija XI. Bio je tijesno povezan i uži suradnik sluge Božjeg dra Ivana Merza. Katolički »Orao« bio je njegov miljenik, pa je u toj organizaciji dugo godina obnašao službu predsjednika Okružja za srednju Dalmaciju. Bio je vrstan i nenadmašiv govornik. Današnja starija generacija još se živo sjeća njegovih zanosnih govora na orlovskim sletovima i Euharistijskim kongresima. Posebno je oduševljavao mladež, koja ga je neobično voljela i cijenila. Za njegov neumorni rad za Crkvu i Papu bio je odlikovan 1960. godine od pape Ivana XXIII. ordenom »Pro Ecclesia et Pontifice«. Između dva rata Donadini je bio i općinski vijećnik grada Splita. Tada je tražio da se zamoli Sveta Stolica da se splitska biskupija ponovo uzdigne na nadbiskupiju. Prijedlog je bio prihvaćen, ali Donadini nije dočekao na zemlji to ostvarenje.

Pokojni Donadini bio je svjestan da se naš narod nikad nije udaljio od Boga. Htio je sve ljude dobre volje što više približiti Kristu i Crkvi. Smatrao je najbolje jamstvo za sretniju budućnost hrvatskog naroda njegovu ljubav prema Euharistijskom Spasitelju. Zato je bio gorljiv pobornik liturgijskog pokreta nasljedujući u tome primjer svoga uzora Merza.

Ivo Arnerić