Uz 50-godišnjici

POSJETI GROBU

Iz Banja Luke

Vjernici iz Banja Luke i okolice pod vodstvom vlč. Josipa Galešića hodočastili su na grob dra Ivana Merza u mjesecu travnju. Postulator im je potom kratko iznio glavne podatke iz života i rada dra Ivana Merza, nakon čega su hodočasnici također posjetili njegov muzej. Ovo je prvo hodočašće iz Ivanovog rodnog mjesta njegovu novom počivalištu u svetištu Srca Isusova.

BANJALUČANI NA IVANOVU GROBU

Iz Dubrovnika

Jedan autobus vjernika iz Dubrovnika 14. lipnja pod vodstvom vlč. Vladimira Pribanića, DI, doveo je hodočasnike na kružnom putovanju po svetim mjestima naše domovine i na grob dra Ivana Merza. Kako je njihov posjet već unaprijed bio najavljen, to je za njih bilo organizirano predavanje sa dijapozitivima iz života dra Merza. Vjernici su posjetili muzej dra Merza, obavili svoje pobožnosti i prisustvovali večernjoj sv. Misi u Bazilici Srca Isusova. O. Vladimir Pribanić predvodio je sv. Misu i izrekao veoma lijepu propovijed o štovanju Srca Isusova, u čemu se posebno iskazao dr. Merz.

SVEĆENICI KOMEMORIRAJU OBLJETNICU

Slav. Brod. Na prijedlog preč. Vida Mihaljeka, brodskog župnika dekana, svećenici brodskog dekanata posvetili su svoju koronu — mjesečni susret 4. travnja dru Merzu. Za tu zgodu pozvali su postulatora njegove kauze o. B. Nagy iz Zagreba koji im je održao prigodno predavanje istaknuvši posebno odnos Ivana Merza prema svećeništvu.

Bjelovar. 16. svibnja svećenici bjelovarskog dekanata posvetili su također svoj mjesečni susret uspomeni dra Ivana Merza. Postulator, kojega su za tu zgodu pozvali, započeo je svoje predavanje navodeći činjenicu da su zvona bjelovarske crkve koja zvone na njezinom tornju već više od pedeset godina povezana s Ivanom Merzom. Ivan je dva puta došao u Bjelovar i održao predavanja o Lurdu i Rimu. Svota koja se tom zgodom sakupila od dobrovoljnih priloga bila je namijenjena za nabavu i otplatu novih zvona, jer su prva za vrijeme 1. svjetskog rata uništena. U predavanju su istaknuti svi važniji vidovi Merčeve duhovnosti i njegove apostolske djelatnosti.

NAS KATOLIČKI TISAK O 50. OBLJETNICI

Glas Koncila br. 9 od 7. V. 1978. donosi opširan članak na cijeloj 7. stranici od don Žarka Brzica pod naslovom »Ivan Merz u svojoj ljudskoj dimenziji«. U narednom broju 10. od 21. V. 1978. donosi izvještaj o proslavi Ivanove obljetnice. Glas Koncila je također u 1. broju od 8. I. 1978. donio opširan izvještaj o ekshumaciji i prijenosu Ivanovih posmrtnih ostataka pod naslovom »Povratak Ivana Merza u Baziliku Srca Isusova«.

U Božićnom broju 25, 1978. Glas Koncila donosi opširan izvještaj o održanom Simpoziju i završetku proslave na str. 17.

Glasnik Srca Isusova i Marijina kroz cijelu godinu 1978. u svakom svome broju u posebnoj rubrici donosi članke o dru Merzu, ističući pojedine vidove njegove duhovnosti. Gotovo cijeli broj 5, za mjesec svibanj, posvećen je Ivanovoj uspomeni. Na naslovnoj strani toga broja objavljena je Ivanova slika, koju je naslikao akademski slikar Mladen Veža.

Veritas, revija sv. Antuna, u broju 5. 1978. na str. 10—11 donosi članak od Žarka Brzica pod naslovom »Bliz Bogu i ljudima — u spomen 50. obljetnice smrti Ivana Merza«.

Obnovljeni Život u br. 5, 1978. str. 451-6 donosi u rubrici Priopćenja članak postulatora o. Božidara Nagya, DI, pod naslovom »Kšćanska zrelost u službi vjerskog odgoja«. U članku je obrađena Ivanova vjera u svojim komponentama koje ističu njezinu zrelost da bi se potom pokazala njezina uloga u vjerskom odgoju mladeži.

List mladih »MI« u broju 6/1978. na str. 16—17 donosi članak pod naslovom »Prijatelj i apostol mladih Ivan Merz«.

U broju 8, 1979. g. na str. 23 isti list donosi osvrt od studenta Branka K. pod naslovom »Simpozij o Merzu«. U istom broju objavljen je izvadak iz govora zagrebačkog Nadbiskupa na završnoj Akademiji kao i poruka mladima upućena sa simpozija.

Hrvatski katolički kalendar »Danica« za 1978. godinu na str. 67—70 donosi članak od postulatora pod naslovom. »Božji čovjek Hrvatske«.

Betanija, časopis za bolesnike, donosi na str. 21, br. 2, 1978. god. kraći članak od s. Engelberte Božek pod naslovom »Borac s bijelih planina«.

Župni list Karlovca i okolice, koji uređuje karlovački župnik vlč. Marijan Radanović, donosi u br. 3 od 1978. odmah na 2. i 3. strani opširan članak pod naslovom »Dr. Ivan Merz — uz 50. godišnjicu smrti. Merz i naš Karlovac.« U članku vlč. Radanović posebno ističe kako je Merz bio povezan s Karlovcem i onamo često zalazio u svom apostolskom radu. Treba napornenuti da ovaj župni list veoma često donosi članke o našem Ivanu. Vlč. Rađanović je veliki štovatelj Ivana Merza i promicatelj njegova štovanja u svojoj župi.

STRANI KATOLIČKI TISAK O IVANU MERZU

Crkvene novine Würzburške biskupije »Würzburger katholisches Sonntagsblatt« u br. 35, od 27. VIII. 1978. na str. 16 i 17 donosi opširan članak pod naslovom »Apostel der kroatischen Jugend« (Apostol hrvatske mladeži). Glavni urednik novina dr. Helmut Holzapfel zapazio je u Glasu Koncila izvještaj o Ivanovoj ekshumaciji pa se direktno obratio na Postulaturu s molbom da napišemo članak za njihov list o našem Merzu što smo rado učinili.