MIHO PUŠIĆ - HVARSKI BISKUP

Uz 100. obljetnicu rođenja

Ove godine navršilo se sto godina od rođenja mons. Mihe Pušića, hvarskog biskupa, vrijednog natpastira, odličnog člana hrvatskog episkopata, promicatelja liturgijske obnove, neumornog radnika za oživljenje benediktinskog reda. Rođen je u Visu 1880. g. Uz krčkog biskupa Srebrnića, šibenskog biskupa Miletu, sarajevskog nadbiskupa Šarića, mons. Miho Pušić bio je također biskup Katoličke Akcije. Imenovanje za hvarskog biskupa 1926. god. zateklo ga je u vršenju dužnosti supetarskog župnika. U svojoj biskupiji mons. Pušić bio je izvrsno organizirao društva Katoličke Akcije. U prvom redu orlove i orliće te djevojačka društva Srca Isusova i Marijina. Pod njegovim vodstvom održano je 6 dijecezanskih Euharistijskih kongresa (Supetar, Jelsa, Stari Grad, Hvar, Vis, Komiža). Neumorno je radio oko izdavanja liturgijskog časopisa »Život s Crkvom«. Živa mu je želja bila da vjernici aktivno sudjeluju u svetim obredima i to s razumijevanjem. Od 1948. do 1950. upravljao je i zadarskom nadbiskupijom. 1968. god. zbog poodmakle dobi prestaje voditi poslove biskupije i dobiva pomoćnog biskupa u osobi mons. Celestina Bezmalinovića. Umro je 1972. god. u 92. godini života.

Bio je veliki pokrovitelj orlovskog pokreta koji se u njegovoj biskupiji bio veoma lijepo razvio. Dobro je shvatio koliko su bila važna orlovska društva za odgoj omladine. Pod njegovim pokroviteljstvom održana su u njegovoj biskupiji dva orlovska sleta: 1927. u Postirama i 1928. u Hvaru. Iste godine održan je i đački orlovski tečaj u Hvaru. Biskup Pušić kad god je išao u pastirske pohode svojim župama posjećivao je i orlovska društva, pa je zbog svoga velikog zanimanja za orlovski pokret dobio u svojoj biskupiji naziv »orlovski biskup«.

Zbog svoga zanimanja za orlovski pokret biskup Pušić dolazio je često u kontakt s Ivanom Merzom, kojega je veoma cijenio. Ivan mu je bio dragi gost kad je dolazio na Hvai i redovito mu je ministrirao kod sv. Mise. Kako je dubok dojam ostavljao na vjernike Ivanov posjet na Hvar, o tome se može čitati u njegovim biografijama. Ondje je Ivan dobio naziv »kapelan u civilu«.

Spomenimo još i to da je mons. Pušić visoko cijenio benediktinski red i zalagao se za njegovu obnovu. U njegovoj biskupiji nalazi se samostan benediktinki; iz nje potječe sada još jedini živući hrvatski benediktinac o. Martin Kirigin, kojemu je biskup Pušić omogućio da kao svećenik njegove biskupije pođe u benediktinski red.

Ivo Arnerić, Dubrovnik