VIJESTI IZ POSTULATURE

U Banjoj Luci Merz sve prisutniji

Susret s mladima i s Ivanovim štovateljima

Na poziv banjalučkog biskupa msgr. Alfreda Pichlera postulator je posjetio Banja Luku 24. II. o. g. u pratnji četvero predstavnika Ivanovih štovatelja iz Zagreba. Dan prije održan je bio najprije susret s Ivanovim banjalučkim štovateljima u prisutnosti banjalučkog župnika mons. Branimira Zupančića. Sutradan u nedjelju postulator je održao predavanje uz dijapozitive o životu i radu našega Ivana.

Tokom dana gosti iz Zagreba s postulatorom posjetili su u staračkom domu gospođu Anku Fedović koja je bila kućna pomoćnica u Ivanovoj obitelji. Premda je u visokim godinama, veoma dobro se sjeća našega Ivana kao dobrog i finog mladića. Ispričala je također i neke zanimljive zgodice za vrijeme dok je boravila u obitelji Merz. Razgovarali smo također i s jednom umirovljenom učiteljicom koja se sjeća kako je Ivanova majka vozila Ivana u kolicima dok je bio još sasvim malen. Premda je od Ivana starija svega četiri godine sjeća se toga, jer joj je ostalo u sjećanju kako je Ivanova majka tom zgodom bila obučena.

Posjet samostanu Mariji Zvijezdi

Na poziv otaca trapista iz banjalučkog samostana Marija Zvijezda postulator je održao i ondje predavanje uz dijapozitive o našem Ivanu na blagdan sv. Josipa 19. ožujka. Dok je još boravio u Banjoj Luci, Ivan je često zalazio očima trapistima napose na sv. ispovijed, pa je i taj samostan u nekom smislu posvećen njegovom prisutnošću.

Prvo hodočašće u Banja Luku iz Zagreba

Zagrebački hodočasnici u Banjoj Luci pred trapističkom crkvom Marija Zvijezda

18. svibnja pošao je jedan autobus štovatelja Ivana Merza iz Zagreba u Banja Luku da posjeti Ivanovo rodno mjesto. Po dolasku u Banja Luku hodočasnici su najprije imali sv. Misu u novoj katedrali. Prije sv. Mise kratko ih je pozdravio mjesni biskup msgr. A. Pichler. Nakon sv. Mise cijela grupa pohodila je zgradu — bivši banjalučki željeznički kolodvor — u kojoj je živio Ivan sa svojim roditeljima. Danas se ta zgrada preuređuje za galeriju. Nakon toga zagrebački hodočasnici bili su pozvani u banjalučke obitelji na ručak, što je omogućilo srdačan prijateljski kontakt i poznanstvo među Merčevim štovateljima. Poslije ručka upriličen je posjet samostanu Mariji Zvijezdi gdje su oci trapisti srdačno primili goste, protumačili im historijat i pokazali znamenitosti samostana. Na povratku u Zagreb navratili su u Prijedor koji je također povezan s našim Ivanom, jer je ondje pohađao dva razreda osnovne škole. To je prvo hodočašće organizirano iz Zagreba za Banja Luku povezano s našim Ivanom, koji je ondje rođen i proživio dječačko i mladenačko doba do poslije mature. U planu su i u buduće takva jednodnevna hodočašća u Ivanovo rodno mjesto. Na koncu najsrdačnije zahvaljujemo svima banjalučanima, Ivanovim štovateljima, koji su nam organizirali i omogućili tako ugodan prijem i boravak u njihovu i Ivanovu gradu.

Ivan Merz u Prijedoru

Da je Ivan Merz živio u Banjoj Luci i Zagrebu, to je opće poznato. Ali da se i Prijedor može ponositi da je u njemu živio dvije godine naš kako se nadamo, budući hrvatski blaženik, za mnoge je to novost. Ivan je ondje pohađao 2. i 3. razred osnovne škole, jer mu je otac bio u Prijedoru u službi na željeznici. Bilo je to od 1903. g. do 1905. g.

Zgrada osnovne škole u Prijedoru koju je pohađao Ivan Merz dvije godine.

To je dalo povoda da je u okviru misija, koje su se održale u Prijedoru uoči blagdana sv. Josipa ove godine, koji je patron župe, upriličeno predavanje uz dijapozitive o životu i radu sluge Božjega. Tako su mnogi vjernici Prijedora mogli doznati nešto više o našem Ivanu.

Iz Slovenije

»Zahvaljujem se Vam za poslano knjigo 'Tko je Ivan Merz'. Dobro mi bo došla, saj se zelo zanimam za tega velikega človeka sedanjega stoletja v našem prostoru. Bog ga je poslal nam vsem za vzornika. Naj bi ga posnemali in imeli veliko tega Merzovega duha.«

Franc Strašek,
svećenik Makole

Subotica se zanima za Merza

Na poziv vlč. Andrije Kopilovića iz Subotice postulator Ivanove kauze održao je 13. i 14. ožujka o. g. nekoliko predavanja o našem Ivanu za razne grupe: svećenike, sjemeništarce, časne sestre, mladež, vjernike. U predavanju za svećenike posebno su bile istaknute karakteristike Merčeve duhovnosti, koje su blizu svećeničkom životu. Za tu su svrhu poslužila dva članka: »Svetac u fraku« i »Svećenik u civilu«, koja su već davno napisala dva svećenika ističući Ivanovu veliku ulogu i utjecaj koji je imao na svećenstvo kako svojim primjerom tako svojim direktnim kontaktom i apostolatom. Nakon predavanja i diskusije obavljen je u sjemenišnoj kapeli zajednički križni put. Kao uvodno razmatranje poslužile su misli Ivana Merza o križu, žrtvi, trpljenju iz njegove bogate duhovne baštine.

U nedjelju 14. ožujka naveče upriličen je susret Merčevih štovatelja s mjesnim biskupom msgr. Matij om Zvekanovicem i postulatorom. Na susretu se okupilo tridesetak osoba. Izražena je želja da se takovi susreti Merčevih štovatelja češće održavaju, kao što je to u Zagrebu i Banjoj Luci.

Drugi festival duhovne glazbe i poezije

I ove godine po drugi put održan je Festival duhovne glazbe i poezije za mlade na mladi Uskrs, 13. travnja 1980. u Zagrebu u dvorani Dječačkog sjemeništa na Salati. Sudjelovalo je 15 vjeronaučnih grupa s ukupno 230 izvođača. To su bile župe i zajednice mladih: svetoduška zajednica mladih MI, zajednica »Kyrios« iz župe Krista Kralja — Mirogoj, župa sv. Josipa, zajednica mladih Kaptol, zajednica mladih Jordanovac, mladi iz župe Travno, zajednica mladih iz Frankopanske, studentska zajednica Knežija, »SMAK« — mladi iz župe Prečko, mladi iz Šestina, mladi sa Salate, mladi iz Jaruna, mladi od sv. Martina-Salezijanci. Izvan Zagreba i ovaj put sudjelovao je samo zbor mladih iz Varaždina iz župe sv. Fabijana. Prvo mjesto ove godine osvojila je zajednica mladih iz Frankopanske, drugo mjesto Varaždinci, a nagradu publike dobili su mladi sv. Petra. Nagrada za poeziju pripala je svetoduškoj zajednici mladih MI.

Sam je program bio podijeljen u dva dijela, jer je bilo zajednica koje nisu pretendirale da uđu među natjecatelje. Festival je i ove godine imao u prvom redu značaj proslave Kristova Uskrsnuća, a drugotni cilj je bio da se potakne stvaralaštvo mladih na polju duhovne glazbe i poezije. Premda nisu bile nagrađene, moramo ovdje spomenuti dvije pjesme od Emilija Kutleše, napose »Hvala Ti za istinu«, koju su izveli mladi iz Prečkoga. Obje pjesme s glazbene strane bile su od stručnog osoblja ocjenjene kao najbolje. Istaknuti također treba i ove godine polsatni folklorni program svetoduške zajednice mladih koji su i ovaj put dočarali kako se slavi Uskrs u njihovoj župi već godinama.

Najbolje skladbe s ovoga Festivala bile su izvedene na koncertu prigodom proslave Dana Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova 11. V. 1980., budući da od našeg Ivana Festival i vuče svoju inspiraciju. Opširniji prikaz Festivala donio je Glas Koncila, br. 8, 1980. i časopis Kateheza br. 2, 1980.

Merz u francuskom tisku

Francuski katolički list »Message«, koji izdaje Secours Catholiqes (Francuski karitas) objavio je u svome siječanjskom broju od 1980. u rubrici »Le charitable du mois« (dobrotvor mjeseca) članak o našem Ivanu pod naslovom »Laik i preteča II. vatikanskog koncila - Ivan Merz«. Članak je napisala č. s. Theresia Rhodain, benediktinka, a potpisala se po običaju pod pseudonimom E. Solesmes. S. Theresia je rođena sestra Mons. Jean Rhodaina, osnivača Secours Catholiquea, a živi u istom samostanu u Vouhallanu, Limon zajedno sa s. Marie Denise, generalovom kćerkom, o kojoj smo opširno pisali u prošlom broju.

Na temelju toga članka Postulatura je primila dosta pisama iz Francuske, Italije, Njemačke, kojima čitatelji mole da više doznaju o našem Ivanu. Posebno se zainteresirao dr. Schonberger iz Saarlouisa za Ivanovu doktorsku dizertaciju o kojoj bi želio nešto i napisati ili dijelove čak objaviti u njihovu časopisu za liturgiju.

To samo pokazuje koliko je važno pisati o našem Ivanu u stranim časopisima, kako bi ga i druge nacije upoznale. Ako netko od čitatelja u tome smislu nešto doprinese ili sam napiše članak za koji časopis, bit ćemo posebnozahvalni. (Neka se u tom slučaju navede iadresa Postulature, da bi se strani čitatelji mogli obratiti za detaljnije informacije).

Posjet J. Staszkowiana iz Poljske

U mjesecu kolovozu boravio je u Zagrebu veliki Ivanov štovatelj iz Poljske: g. Jozef Staszkowian. O njemu smo već pisali u prošlom broju i objavili njegovu pjesmu. G. Staszkowian preveo je Ivanovu biografiju na poljski jezik i ovom zgodom donio prijevod i predao ga u Postulaturu. Kopiju njegovog prijevoda poklonit će mladi Svetom Ocu iduće godine prilikom svoga hodočašća u Rim. G. Staszkowian je posjetio Ivanov grob i njegov muzej. — Ovime izražavamo javnu zahvalnost Postulature g. Staszkowianu za sve što je do sada učinio za našega Ivana kao i za ono što još kani učiniti kako bi ga upoznali njegovi sunarodnjaci.

Merz na češkom programu Radio Vatikana

Obavijestio nas je iz Rima o. Tomaš Spidlik, DI koji je bio moderator jedne dizertacije o našem Ivanu, da je u jednoj emisiji Radio Vatikana na češkom jeziku govorio o Merzu i opširnije citirao njegove misli i izvatke iz njegova dnevnika i članaka. Češki slušaoci su se na temelju te emisije veoma zainteresirali za našeg Ivana pa su p. Špidliku stigla mnoga pisma iz Češke sa molbom da nešto više doznaju o njemu. Nažalost o. Spidlik nije im imao mnogo za poslati osim teksta svoje emisije. To je samo jedan pokazatelj kako Ivan bogatstvom svojih ideja i misli može zainteresirati osobe koje za njega prvi put čuju. Ujedno je to i poticaj da svaki štovatelj nastoji proširiti u svojoj okolini primjer života i duhovnu baštinu našeg Ivana. Možda i nismo svjesni kako možemo koristiti dušama time da ih upozorimo na našeg Ivana.

Merz na vitrailu u Essenu u Z. Njemačkoj

Uskoro će se navršiti i 25 godina kako postoji Hrvatska katolička župa u Essenu. Na raspolaganju ima crkvu sv. Marije koju je svojim umjetninama ukrasio naš poznati slikar Ivo Dulčić. Osim fresko slika umjetnik je izradio i vitraile na kojima je prikazao našeg sveca Nikolu Tavelića, blaženike kao i kandidate oltara. Među njima je i naš Ivan Merz na posebnom vitrailu. U knjižici Hrvati u Ruhru koja je izdana prigodom 20. obljetnice hrtvatske katoličke župe donesene su kolor-reprodukcije Dulčićevih slika i vitraila iz spomenute crkve. Knjižicu je izdala Kršćanska sadašnjost i Župa sv. Marije u Essenu 1976. g.

Posjetili Ivanov grob i muzej

Kardinal Franjo Šeper

Prigodom svoga boravka u Zagrebu u mjesecu rujnu ove godine naš kardinal Franjo Šeper posjetio je grob sluge Božjega Ivana Merza i njegov muzej. Bilo je to 12. IX. 1980. Uzoriti kardinal upisao se tom zgodom također i u Spomen knjigu. Kao što je poznato našoj javvnosti, zaslugom kardinala Šepera, koji je bio prije odlaska u Rim zagrebački nadbiskup, otvoren je 1958. god. informativni dijecezanski proces za Ivanovu beatifikaciju. Kardinal Šeper je također osobno poznavao našega Ivana i u nekoliko navrata o njemu dao lijepe izjave i svjedočanstva (Vidi Glasilo Postulature, br. 2, 1974, str. 5—6).

Majka Terezija

Početkom srpnja kad je boravila u Zagrebu na svome proputovanju u Skopje, gdje je otvorila novu kuću, majka Terezija je posjetila grob i muzej našega Ivana. Majci Tereziji, koja je do sada samo čula za našega Ivana, bilo je posebno drago kad je doznala da je i on bio velik štovatelj Presv Euharistije, koja se posebno štuje u njezinom redu. Sa sobom je ponijela njegovu biografiju i mnogo njegovih sličica s tekstom na engleskom jeziku koje će razdijeliti svojim sestrama i drugima. U spomen-knjigu majka Terezija upisala je ove riječi:

Majka Terezija upisuje se u spomen knjigu u Ivanovom muzeju.

»Dragi Ivane Merz! Moli se za nas kod Isusa i Marije da budemo dostojni njihove ljubavi. — M. Teresa, me.« 2. VII. 1980.

Posjetioci izložbe Svetog Platna

Brojni se posjetioci koji dolaze vidjeti izložbu o Sv. Platnu napose oni izvan Zagreba, uglavnom su to hodočasnici koji ili polaze ili se vraćaju s Marije Bistrice, navrate i u Baziliku i na Ivanov grob. To je na koncu i razumljivo jer upravo zahvaljujući našem Ivanu i njegovom 50. jubileju iz 1978. došlo je do organiziranja ove izložbe kao što je o tome pisalo naše Glasilo u posljednjem broju, 1979/80, str. 50. — Posebno treba spomenuti veliku grupu mladeži iz Banjalučke biskupije koji su došli u Zagreb za 1. svibnja na prvomajski izlet i tom zgodom su došli na Ivanov grob i u Bazilici imali sv. Misu.

Pisaći stol Ivana Merza

Nedavno je Ivanov muzej dobio jedan veoma vrijedni predmet: pisaći stol Ivana Merza. Do sada je bio na čuvanju kod obitelji Bajić, kod kojih je stanovao Ivanov otac posljednji dio svog života. Nakon smrti g. Ive Biajića ove godine, njegova supruga gospođa Katica, koja je bila kućna pomoćnica u obitelji Merz još dok je naš Ivan živio u Zagrebu, poklonila je ovaj stol muzeju zajedno s još nekim predmetima koje je Ivan upotrebljavao. Gospođa Katica još uvijek čuva krunicu koju joj je naš Ivan donio na poklon iz Rima. Ivanov muzej nalazi se uz Baziliku Srca Isusova u Zagrebu, Palmotićeva 31.

Snimljen filmu o Ivanu Merzu

Ovoga ljeta snimljen je dokumentarni film o životu našega Ivana. Snimio ga je njegov veliki štovatelj vlč. Josip Kropek. Film će biti dostupan za gledanje u 1981. god. — Zahvaljujemo vlč. J. Kropeku na tom lijepom ostvarenju koje će veoma koristiti boljem upoznavanju našega Ivana.

Skupljamo tekstove Ivana Merza

Za proces Ivanove beatifikacije potrebno je sakupiti sve što je sluga Božji objavio bilo u tisku bilo da je ostavio u rukopisu. Molimo stoga sve osobe koje posjeduju bilo kakav rukopisni tekst našega Ivana da nam pošalju ili original ili fotokopiju.

Osim toga molimo sve koji posjeduju izdanja Orlovske organizacije, u kojoj je Ivan djelovao kao tajnik i potpredsjednik, da nam omoguće uvid ili nam ih posude. Posebno nas zanima Orlovski Vjesnik, Orlovska Misao, Đački Orao u kojima je naš Ivan objavljivao svoje radove. Nažalost niti Sveučilišna knjižnica ne posjeduje kompletna ta izdanja. Zanima nas također i časopis Mladost, napose godišta između 1922—1928. Članak koji je Ivan objavio ondje o sv. Tarziciju, još nismo uspjeli naći. Unaprijed zahvaljujemo svima koji će nam pomoći da kompletiramo tekstove našega Ivana.

Skupljaju se potpisi za Ivanovu beatifikaciju

Potaknuti s nekoliko strana započinjemo akciju skupljanja potpisa za što skoriju beatifikaciju našega Ivana. Tko želi dati svoj potpis, može to učiniti u Postulaturi. Za osobe izvan Zagreba preporučamo slijedeći način:

Budući da će im biti nezgodno samo radi toga dolaziti u Zagreb, predlažemo da u svojoj okolini sakupe druge osobe zainteresirane za ovu stvar i da tako zajednički ispune svojim potpisima barem jedan list, tj. samo jednu stranicu jednog lista. Popunjen list neka se pošalje na Postulaturu, gdje će biti priložen ostalim listovima. Svaki list mora ostati s druge strane prazan. Molimo da uz potpis, koji neka bude čitko napisan, naznačite i mjesto u kojem živite. Bilo bi nam drago da sakupimo tokom narednih mjeseci što više potpisa kako bismo ih mogli ponijeti Svetom Ocu u Rim 1. svibnja kad se organizira već uobičajeno hodočašće za mlade.

Traži se pomoć za prepisivanje njemačkog prijevoda Ivanove biografije

Ivanov otac, koji je doživio duboku starost — umro je u 92. godini života 1959. g. — preveo je prvu Ivanovu biografiju na njemački jezik. Taj prijevod, pisan njemačkom goticom, ostao je do danas u rukopisu. Postulatura Ivana Merza željela bi stvar prepisati strojem, no do sada još nismo uspjeli naći osobu koja je u stanju čitati taj rukopis na njemačkoj gotici i ujedno pretipkavati na stroju. Ako bi nam tko od Ivanovih štovatelja mogao u tome pomoći, bilo osobno bilo da nas upozori kome da se obratimo, bit ćemo zahvalni.