Ivanu Merzu

Sjajna zvijezdo naših dana,
vjerni sine rimske Crkve,
ti što tako dobro znade
živjeti životom žrtve.

Život tvoj bje tako kratak
ali ipak posve zrio!
Mnoga mlada srca
za Krista si osvojio!

Domovina naša cijela
sa tobom se sad ponosi,
i vruća bi joj želja bila
misli tvoje da pronosi.

Duh žrtve žiće da nam prožme
i božanskog ognja ljubavi plam!
Zar molitve za svu braću ljude!
Hostiji svetoj da budemo hram.

Nasljedniku svetog Petra
Uvijek ćemo vjerni biti!
A ustreba li za tu vjernost
i krv svoju ćemo liti!

Krist Kralj neka vlada!
U Božjem Srcu naš je spas!
Marije djeca, budimo vazda!
Zagovor Ivana pratio nas.

Hvalimo složno Gospodina
što nam velika milost bješe data:
da imamo takvoga sina,
Ivana Merza — uzor laikata.

Marica Krmpotić,
Z. Njemačka
18. II. 1981.