JEDAN SUSRET U PARIZU

Nalazeći se 1979. u Parizu susreo sam vlč. Stjepana Poglajna, dobro poznatog svećenika starijoj generaciji katolika, urednika prijeratnog isusovačkog časopisa ŽIVOT, velikog prijatelja i štovatelja našega Ivana Merza. Kada je otkrio da se u domovini ozbiljno radi na proglašenju Merza blaženim, bio je vrlo radostan i veseo. Sada je već stariji, ali je cijeli život sačuvao svoje poštovanje prema našem Merzu. Dao sam mu sličicu Ivana Merza, nedavno tiskanu. On je izvadio novčanik da je u nj stavi. Ugodno sam se iznenadio kad sam u novčaniku, dok ga je otvarao, slučajno ugledao jednu malu Merčevu sličicu, već požutjelu i izlizanu. Takove su sličice izrađivale sestre karmelićanke prije rata. Na njoj su sestre ispisale poznatu Merčevu misao iz njegova dnevnika: »Poniznost, samozataja, šutnja i dobra djela jedina su realna ovdje i poslije smrti.« Cijeli život pratila je ova Ivanova misao tog svećenika. Dirljiva vjernost dvojice prijatelja!

postulator