Ivan Merz i Papinstvo

Crkva Božja — Vječni Rim — Papinstvo,
Nepresušni izvor i baština,
Jedinstvo i centralizacija,
Kršćanstvo i civilizacija.

Crkva — Kristovo Mističko Tijelo,
Papa — Vidljivi Krist među nama,
Papinstvo — sidro nade, luka spasa.
Rimska Crkva — majka svih crkava.

Svetog Oca Ivan je ljubio,
Orlove je u Rim predvodio,
Papine je govore slušao,
Enciklike k nama donosio.

Rimskog Papu Merz je poštivao,
O Papinstvu svugdje je pisao,
Živom vjerom svima prednjačio,
Na apostolat nas je poticao.

Kao tada Merz sa Orlovima,
Tako danas mladi u Rim hrle.
Idu k Papi — namjesniku Krista, —
U dušama plamen vjere blista!

Ivanu je Sveti Otac Pijo (XI)
Na samrti blagoslov poslao,
A Ivan Merz vjeran Crkvi, Papi,
Za Orlovstvo život je žrtvovao.

J. Staszkowian
Poljska