VIJESTI IZ POSTULATURE

Merz u Osijeku

Na poticaj župnika osječke župe Bezgrešnog Srca Marijina 18. i 19. prosinca 1980. održana je u toj župi duhovna obnova za mladež koja je bila posvećena upoznavanju lika i duhovnosti sluge Božjega Ivana Merza. Postulator Ivanove kauze kroz dva predavanja u dvije večeri iznio je ono bitno iz njegova života, a svi mladi su s velikim zanimanjem pratili izlaganje. Nekoliko ih se posebno zainteresiralo i odlučilo pridonijeti svoj udio da Ivan Merz bude bolje upoznat u njihovu gradu.

Novi misijski centar »Ivan Merz« u Njemačkoj

Na blagdan Tijelova, 18. lipnja 1981. hrvatska katolička misija iz Mosbacha, SR Njemačka dobila je u Heidelbergu nove prostorije: dvoranu za pedesetak ljudi, ured i malu kapelicu, mjesto za molitvu i meditaciju. Prostorije su vrlo prikladne za rad misije jer se nalaze uz crkvu svetog Alberta Velikog, gdje se naši ljudi svake nedjelje u 17,30 sati okupljaju na svetu misu. Blizu je glavni željeznički kolodvor i veliko raskrižje cesta. Novi centar dobio je ime »Ivan Merz«. Želja je naših ljudi povezati se s Postulaturom Ivana Merza u Zagrebu, da bi u svojoj sredini širili pobožnost i molitvu za proglašenje Ivana Merza blaženim. Otvorenju novog misijskog centra za naše ljude prisustvovao je biskup Tomislav Jablanović, misionar Dragan Čuturić i velik broj vjernika iz Heidelberga. Prostorije novog misijskog centra »Ivan Merz« nalaze se na naslovu: Bergheimerstr. 127, 69 Heidelberg — tel. 06221/14971. — O otvorenju ovog misijskog centra izvijestio je i Glas Koncila br. 14, 12. VII. 1981, str. 4.

Merz u dvjema hrvatskim publikacijama

Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine

U monumentalnoj spomenici »Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine« izdanoj u Zagrebu 1980. na str. 290 u prikazu hrvatskog dušobrižništva u Danskoj spominje se podatak, da je u Kopenhagenu osnovan crkveni odbor u okviru hrvatske katoličke misije koji je sebi uzeo ime »Dr. Ivan Merz«. Članovi odbora organizirali su svečanu proslavu 50. obljetnice smrti dra Ivana Merza 1978. za naše radnike i njihove obitelji. Uz tekst je objavljena snimka plakata s fotografijom Ivana Merza kojim se najavila spomenuta komemorativna svečanost.

Uči se od sunca

U svojoj najnovijoj knjizi »Uči se od sunca« (Izd. Veritas, Zagreb, 1982, str. 248) autor don Žarko Brzić prikazuje mnoge velikane kršćanskog života iz naše i strane povijesti i sadašnjosti. Među njima obradio je i Ivana Merza o kojemu je, kao njegov poseban štovatelj, već češće pisao u našem katoličkom tisku. Posvetio mu je četiri stranice )42—45 str.) pod naslovom: Ivan Merz je ostvario glavnu poruku Evanđelja: BLIZAK BOGU I LJUDIMA. Primjeri kršćanskih velikana koje nam autor u knjizi predstavlja svijetle nam poput sunca i odatle naslov knjizi: »Uči se od sunca«. Knjigu je vrijedno pročitati jer ostvareno evanđelje u životima ovih velikana ima uvijek uvjerljiviju snagu nego teorija. Riječi potiču ali primjeri privlače!

Merz u stranom tisku

Njemačka

Kada je objavljen članak o našem Ivanu u časopisu francuskog karitasa »Message«, kao što smo javili u prošlom broju, pisale su Postulaturi razne osobe iz Francuske, Italije i Njemačke, zanimajući se za našega Ivana i moleći više informacija. Tako se javio dr. Andreas Schönberger iz Njemačke koji je pokazao veliko zanimanje za našega Ivana. Nakon što smo mu poslali kopiju prijevoda Ivanove biografija na njemačkom (rukopis) i druge materijale, dr. Schönberger je objavio u katoličkom mjesečniku Der Fels prikaz Merčeva života i rada u tri nastavka pod naslovom: »Ivan Merz, ein Jugendapostel des 20. Jahrhunderts«, Der Fels, Nr. 2, 1981, str. 55— —56, Nr 3, 1891, str. 83—84, Nr 4, 1981, str. 114—115. Isti autor koji je laik, a bavi se pitanjima liturgije, objavio je u liturgijskom časopisu »Una Voce Korrespondenz« (Heft 6, Nov.-Dez., 1980, str. 410—422) članak »Zur Geschichte der Liturgischen Bewegung« u kojemu (str. 411—412) spominje Ivana Merza i njegovu ulogu u razvoju liturgijskog pokreta.

Na mađarskom

Mađarski zbornik SUGARZO EMBEREK — Eletpeldak Szazadunkbol koji se tiska u Njemačkoj (Eisenstadt, 1981) donosi na s. 120—134 opširan prikaz Ivana Merza, njegove osobnosti i njegova djelovanja. Studiju je napisao o. B. Nagy, a na mađarski prevela gospođa Magda Vojnović. Na temelju ovoga članka stigla su na adresu Postulature pisma iz Mađarske i Ruminije od osoba koje žele više doznati o Merzu. Za sada ih se moglo samo uputiti na Ivanovu biografiju koja već postoji na mađarskom jeziku, a objavljena je još 1940. od Szalezi Müvek. Naslov na mađarskom joj je: »A lelek tüzharcosa — Dr Merz Ivan elete«, autor dr. Kniewald Karoly.