NOVI RELJEF NA MERČEVU GROBU

Za 84. dan rođenja Ivana Merza, 16. XII. 1980. postavljen je novi reljefni lik na nadgrobnu ploču nad Ivanovim grobom u Bazilici Srca Isusova. Ovaj reljef zamijenio je dosadašnji manji, privremeni. Izradio ga je akademski kipar o. Marijan Gajšak, isusovac. Kao uzorak poslužila je originalna Ivanova fotografija iz studentskih dana iz Pariza. Lik je izliven u bronci.

Toga dana održana je komemorativna sv. misa u Bazilici navečer u 19 sati. U propovijedi je bilo istaknuto trajno značenje vrijednosti Ivana Merza i za naše vrijeme. Spomenut je povijesni kontekst u kojem je djelovao naš Ivan zajedno s drugima angažiranim vjernicima laicima u okviru velikog Katoličkog pokreta započetog od biskupa Mahnića. Upozoreno je na objektivno vrednovanje naše crkvene povijesti i svega pozitivnog što je u njoj ostvareno i o čemu treba biti informirana i ova generacija. Nakon sv. mise održana je mala komemoracija kod Ivanova groba gdje je prisutnim vjernicima predstavljen novi reljefni lik. Nakon recitacije jedne pjesme izmoljena je molitva i otpjevana pjesma »Do nebesa« kao izraz vjernosti Kristu, u čemu nam prednjači Merz svojim primjerom.