Presnimite glasilo:

PDF format (1,5MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1 - 2(11), 1982.

 

S A D R Ž A J

 

Ivan Merz na evropskom skupu

Po drugi put Papa o Merzu

Merz i Papinstvo

Kardinal Šeper i Ivan Merz

Jedan susret u Parizu

Merz na Euharistijkom kongresu u Lurdu

Neistine o dru Ivanu Merzu

84. obljetnica rođenja

Novi reljef na Merčevom grobu

53. dan Ivana Merza

85. obljetnica rođenja

Blagdan Krista Kralja

dr. Čedomil Čekada

Ivanu Merzu

Sjećanja i uspomene

Pišu nam čitaoci...

Vijesti iz postulature