Presnimite glasilo:

PDF format (1MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1 - 3, 1985.

 

S A D R Ž A J

 

Dr. Slavko Šarić

Simpozij o hrvatskom katoličkom laikatu u Rimu 12. i 13. svibnja 1984

Uz 60. obljetnicu uvođenja Katoličke akcije u Crkvi u Hrvatskoj

Ivan Merz - čudo milosti Božje

Merz i Euharistija

Komemoracija sluge Božjeg dr Ivana Merza u Splitu

Moj život

S raznih strana