PORUKA MAJKE TEREZIJE MLADIM VJERNICIMA U JUGOSLAVIJI

Dragi mladi, sestre i braćo u Kristu!

Obaviještena sam da će se u Zagrebu, u Bazilici Srca Isusova od 8. do 14. prosinca 1985. održati Karitativni tjedan na kojem će sudjelovati i mnogi od vas mladih. Voditelji tjedna zamolili su me da vam tom prigodom uputim nekoliko riječi.

Rado pozdravljam tu inicijativu i pridružujem se vašim molitvama odavle iz Rima, iz srca Crkve i zajedničke domovine svih kršćana gdje se nalazim ovih dana sudjelujući kao slušač zajedno s ostalim pozvanima na Sinodi biskupa u povodu 20. obljetnice Drugoga vatikanskog sabora. U ovoj Međunarodnoj godini obraćam se ujedno svim mladim vjernicima u Jugoslaviji, u zemlji u kojoj sam rođena i odrasla, i iz koje me je Bog pozvao da pođem u svijet kao misionarka naviještati i svjedočiti njegovu ljubav onima koji je ne poznaju.

1. »Evanđeoski temelji karitasa«, to je tema vašega ovogodišnjeg tjedna. Već ona jasno naznačava da je izvor prave ljubavi samo Isus Krist. Jedino nam On može dati snagu da iskreno ljubimo svakoga našeg bližnjeg. Kad ne bismo vjerovali u njegovu ljubav koju nam je kao Bog pokazao davši se za nas razapeti na križ, ni ja, ni moje sestre i braća, Misionarke i Misionari ljubavi, kao ni toliki drugi koji slijede Isusa, ne bismo mogli činiti ona djela milosrđa koja su vam dobro poznata. Tko je Isus za mene već sam bila i javno rekla lanjske godine na Jubileju mladih u Rimu, na križnom putu kod Koloseuma, kad sam imala također radost susresti se i s mnogim mladim Hrvatima. Tu moju ispovijest vjere u hrvatskom prijevodu prilažem vam uz ovu moju poruku. Pozivam vas da učinite sve da upoznate Isusa i naći ćete tako trajnu sreću u svome životu već ovdje na zemlji i potom u punini na nebu.

2. Da lakše možemo doći do Isusa i upoznati njegovu ljubav ostavio nam je Crkvu — jednu, svetu, katoličku i apostolsku — koja nam je brižno sačuvala Njegove riječi zapisane u Evanđelju. Ostavio nam je potom tri vidljiva i velika znaka svoje nazočnosti na zemlji. To su: Euharistija, Papa i naši bližnji.

Najprije je to Euharistija, sveta Pričest, gdje je On sam, uskrsli s proslavljenim zaslugama svoje muke i smrti, nazočan pod prilikama kruha i vina. Daje nam se za hranu naših duša i tako jača našu volju kako bi se lakše odupirali grijehu, činili dobro i ižaravali njegovu ljubav. Po svetoj Pričesti ujedno stječemo zalog našega osobnog uskrsnuća i vječnoga života, kako nam je to Isus sam rekao (Iv, gl. 6). Euharistiju nam je Isus također dao da mu se možemo moliti i klanjati po našim crkvama i kapelicama. Zato, dragi mladi, primajte Isusa što češće u svoje srce i dođite mu se pokloniti pred svetohranište kad god možete. Pridružite se tako u duhu, u bilo kojoj crkvi, nama, sestrama i braći — Misionarkama i Misionarima ljubavi, koji se svaki dan po jedan sat klanjamo Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu. To je izvor odakle crpimo snagu za naša djela milosrđa. Upravo se u Euharistiji najbolje ostvaruju Isusove riječi: »Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.« (Mt, 28, 20).

3. Drugi veliki znak Isusove nazočnosti na zemlji jest rimski biskup, Sveti Otac, koji je Petrov nasljednik i, što je za nas najvažnije, Kristov Namjesnik. Preko Pape progovara nam sam Isus našim suvremenim jezikom. Sveti Otac nam autentično tumači Božju riječ i Njegovu svetu volju, daje nam rješenja u svjetlu Evanđelja za tolike probleme s kojima se suočava suvremeni svijet i mi kršćani koji u njemu živimo. Zato, dragi mladi, slušajte pažljivo glas Svetoga Oca i sve ono što on govori svijetu, napose vama mladima. Mnogo puta pokazao je da posebno voli vas mlade. U ovoj Godini mladih uputio vam je nekoliko važnih poruka, također i na hrvatskom jeziku. Sve to dobro proučite i usvojite, napose njegovo pismo mladima cijeloga svijeta. Neka vam riječi Svetoga Oca budu trajan izvor nadahnuća za vaš duhovni život.

4. Treći znak Isusove nazočnosti jest naš bližnji. Rekao nam je Isus jasno u Evanđelju: »Sve štogod ste učinili jednom od ove moje najmanje braće meni ste učinili« (Mt 25, 40). Na engleskom to kažemo »you did it for me« (ti si to meni učinio) i tako imamo Evanđelje sažeto na pet prstiju jedne ruke. Te smo Isusove riječi mi, Misionarke i Misionari ljubavi učinili temeljem svoga života i služenja siromasima. U svakom ljudskom biću koje pati vidimo Isusa. U kapelama naših zajednica uz Isusov križ nad oltarom stoje i Njegove riječi što ih je rekao pred smrt: »I thirst — Žedan sam« (Iv 19, 28). To shvaćamo da je Isus žedan naše ljubavi koju očekuje da mu iskažemo u našem bližnjemu.

5. U našem radu najteže nam je kad se susrećemo s teškim problemom pobačaja, s nevinom djecom osuđenom na smrt, prije nego su i ugledala svjetlo dana. Toga ne bi bilo kad bi se poštivale Božje zapovjedi: Ne ubij! Ne sagriješi bludno! Ne učini preljuba! Znadem da se mladi danas često susreću s nemoralom, izloženi su nebrojenim napastima. Ali, draga mlada braćo i sestre, ne zaboravite da kršenje Božjih zapovijedi ne donosi sreću nego poniženje i žalost, proizvodi nezadovoljstvo i grižnju savjesti i često ostavlja posljedice za cijeli život.

Zato, poštujte svoje tijelo koje je hram Duha Svetoga; nastojte oko čistoće svoje duše. Najljepši poklon što ga mladić i djevojka mogu donijeti jedno drugom za dan vjenčanja jest čisto srce i čista prošlost. Stoga čvrsto odlučite: otklanjamo predbračne odnose jer su grijeh! Osuđujemo pobačaj jer je to ubojstvo nevina čovjeka i majčine savjesti!

Čula sam za lijepu inicijativu koja je pokrenuta upravo među mladima u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu o zavjetu čistoće prije braka. Čestitam onima koji su ga položili i molim se za njih da ostanu vjerni. Dao Bog da vas bude što više koji ćete učiniti to plemenito obećanje. Tako ćete se najbolje pripremiti za sretan obiteljski život ili za duhovno zvanje ako koga od vas Bog poziva u svoju službu. A da biste uspjeli očuvati čisto srce i čistu dušu, njegujte što veću povezanost s Bogom, s Isusom i s njegovom Majkom po molitvi. Samo ćete kroz molitvu dobiti snagu da se uzmognete oduprijeti zlu s kojim se susrećete. »Bdijte i molite da ne padnete u napast« (Mt 26, 41) — rekao nam je Isus.

6. U svome nastojanju da idete Božjim putem i uzdižete se prema kršćanskoj svetosti, mnogo vam mogu pomoći primjeri Božjih ljudi, blaženika, svetaca. Oni svjedoče i pokazuju da je moguće ostvariti plemenite i visoke ideale koje osjećate u svojim dušama i koji vas privlače. U ovoj Godini mladih spomenula bih samo jednoga od njih, vašega sunarodnjaka sveta života, velikog apostola mladih, slugu Božjega Ivana Merza. Prije nekoliko godina i sama sam pohodila njegov grob u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu i ondje sam se molila. Poznato je kako je Ivan Merz ljubio Isusa u Euharistiji: svakoga dana primao Ga je u svetoj Pričesti i često je adorirao, klanjao se pred svetohraništem tražeći svjetlo i snagu za svoj odgojni rad s mladima. To je bio izvor njegova posvećenja što ga je uz ostale njegove vrline učinilo dostojnim da se pokrenuo postupak za njegovo proglašenje blaženim. Posebna Ivanova vrlina bila je njegova ljubav prema Papi.

U njemu je gledao živoga Isusa Krista na zemlji; pomno je čitao i studirao sve ono što Kristov Namjesnik govori. Neumorno je širio ljubav i odanost prema Svetom Ocu, jer je dobro razumio kolika je važnost za kršćane što je Papa nositelj jedinstva cijele Crkve. A svoju ljubav prema bližnjemu, napose prema mladima koje je odgajao, Ivan Merz okrunio je žrtvom svoga života, prikazavši sebe i svoj život Bogu na samrti kao žrtvu za mlade. Divan primjer ljubavi! Ivan Merz je vrijedan da ga upoznate i nasljedujete.

7. U poruci koju vam je Sveti Otac uputio za Susret u Zagrebu 26. i 27. listopada ove godine spomenuo je problem nezaposlenosti koji tišti mnoge od vas.

Zajedno sa Svetim Ocem i ja vam kažem: u vinogradu Gospodnjem nema nezaposlenosti. Ako osjećate u sebi Isusov poziv spremno mu se odazovite. Toliki ljudi nalaze se u tami nevjere, toliki još ne poznaju Isusa. Mnogo je onih koji očekuju misionare da im navijeste Evanđelje. Mnoštvo bijednih i siromaha gladni su Isusove ljubavi i očekuju pomoć nas kršćana. Toliki mladi, jer nemaju odgojitelja, lutaju besciljno izvrgnuti raznim opasnostima od krivih ideologija, od droge, alkohola, nemorala. Dragi mladi, široko je Božje polje rada u kojem bi svaka i svaki od vas, ako vas Isus pozove, mogli najbolje iskoristiti svoje energije i svoj život za dobro ljudi. Tako ćete si ujedno osigurati u nebu kod Isusa veliku nagradu kako nam je On sam to rekao. Mnogi misionari i misionarke iz vaše zemlje, koja je i moja po rođenju, već rade na mnogim stranama svijeta u misijama. Spomenut ću samo na primjer sestre Kćeri Milosrđa, osnovane u Hrvatskoj u Blatu na Korčuli, koje u velikom broju već godinama rade po zemljama Južne Amerike.

8. Željela bih ovom prigodom uputiti također svoje srdačne pozdrave mladima drugih kršćanskih zajednica, pravoslavcima, muslimanima kao i mladima drugih uvjerenja koji žive u Jugoslaviji. Ponovila bih riječi koje sam 26. listopada ove godine rekla pred Ujedinjenim Narodima na proslavi 40. obljetnice ove svjetske ustanove: Svi smo djeca istoga dobroga Boga. Molitva daje čisto srce, a čisto srce može vidjeti Boga u bližnjemu. Ako vidimo Boga jedni u drugima, moći ćemo živjeti u ljubavi i miru. Ni boja kože, ni nacionalnost ne bi nas smjele dijeliti. Mir se postiže po djelima ljubavi. A vama mladima iz moje zemlje još posebno dodajem: Poštujte dostojanstvo svakoga čovjeka počevši već od nerođena djeteta! Poštujte ljudska prava, napose vjerska prava svakog pojedinca i zajednice! Zauzimajte se za svakog čovjeka; promičite humanost, slogu, bratstvo, čovjekoljublje i tako ćete pridonijeti sretnijoj budućnosti zajednice naroda zemlje u kojoj živite. Bog nas je sve stvorio. On nam je zajednički Otac, a mi smo Njegova djeca; i On želi da živimo u slozi, miru i ljubavi a to se postiže ako u Njega vjerujemo, ako Ga priznajemo i poštujemo jer On nas je sve pozvao u život.

9. Ovu poruku, draga moja mlada braćo i sestre, upućujem vam upravo na blagdan Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije. Divan je to Gospin blagdan u kojem počinjemo promatrati početak našega spasenja. Marijino Bezgrješno Začeće tako nas snažno potiče na dužnost poštivanja svakoga ljudskog života već od njegova začeća. Majka Crkva predstavlja nam Bezgrješnu Djevicu Mariju na današnji blagdan izuzetu od svake ljage grijeha i svu ovijenu Božjom nevinošću i čistoćom. Djevojko! Mladiću! Upravljajte svoje oči i svoje srce prema Njoj svetoj i bezgrešnoj. Svaki joj se dan obraćajte molitvom da vam čuva čistoću duše i tijela, da vas privodi bliže Isusu i uvede Ga u vaše srce kako bi kroz vas njegova ljubav mogla grijati sve ljude s kojima se susrećete. Molite se da budete ponizni kao Marija kako biste mogli rasti u svetosti kao Isus. Molite Gospinu krunicu svakodnevno. Gospi je to najdraža molitva i najviše vas povezuje s Njom. Ona pamti u svome majčinskom srcu svaku Zdravo Mariju koju ste joj izmolili, da bi vam uzvratila svojom zaštitom i majčinskom ljubavlju.

Molite u obitelji jer obitelj koja moli zajedno ostaje zajedno.

Danas je upravo završila posebna Sinoda biskupa i to na isti dan kad je prije dvadeset godina završio Drugi Vatikanski sabor što je bio veliki događaj za cijelu Crkvu. Podsjetila bih vas na riječi koje je Sveti Otac Ivan Pavao II uputio mladima na početku ove Sinode, na blagdan Krista Kralja, 24. studenog: »Uzmite u ruke koncilske dokumente, sprijateljite se s njima, hranite njima svoju duhovnost. U koncilskim dokumentima možete sa sigurnošću čuti što Duh danas govori Crkvi. Mladi, Koncil ima dvadeset godina kao i vi. Koncil je mlad i učinite ga svojim, budite njegovi navjestitelji u svijetu.«

I na koncu svima vama upućujem svoje srdačne pozdrave: vama mladima iz Zagreba koji ste okupljeni na karitativnom tjednu, svim mladim Hrvatima u domovini i po svijetu! Pozdrav mojim sunarodnjacima Albancima i svima mladima drugih naroda u Jugoslaviji! Poseban pozdrav mladima u Splitu! Pratit ću vas sve svojom molitvom da svatko od vas pronađe i ostvari volju Božju i ispuni svoj život ljubavlju prepoznavajući Isusovo lice u svakom čovjeku, napose u onima koji su u nevolji i koji trpe. Nikada nemojte zaboraviti da štogod činite jedan za drugoga, to činite Isusu.

Neka na sve vas siđe Božje blagoslov, njegova milost i njegova ljubav.

Rim, svetkovina Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije
8. prosinca 1985.
Bog Vas Blagoslovio,
Majka Terezija m. c.