Presnimite glasilo:

PDF format (1,4MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1 - 3, 1985.

 

S A D R Ž A J

 

Božjem Slugi Ivanu Merzu

In memoriam

Akademija u čast sluge Božjega Ivana Merza

Ivan Merz uzor laika uoči godine laikata

Dr. Ivan Merz i svećenstvo

Merz i Katolička akcija

Životopis dra Ivana Merza

Iz dnevnika Ivana Merza

Ivan Merz pred papom Ivanom Pavlom II

Proslava 90. obljetnice rođenja Ivana Merza po svijetu