Koncil o mladima

Dekret o apostolatu svjetovnih vjernika "Apostolicam actuositatem" Saborski oci II Vatikanskog koncila prihvatili su gotovo jednoglasno na sjednici 10. studenog 1965. godine, a objavio ga papa Pavao VI 18. studenog iste godine. Jedan odlomak dekreta govori posebno o mladima:

"Mladež je u današnjem društvu vrlo važna snaga. Njihove životne okolnosti, način mišljenja i sami odnosi s vlastitim obiteljima potpuno su se izmijenili. Često vrlo brzo prelazi u nove društvene i gospodarske uvjete. Tako, dok njihova društvena, a i također politička moć raste iz dana u dan, dotle su oni, čini se, dosta malo pripremljeni za prikladno nošenje novih tereta.

Dok u njima dozrijeva svijest o vlastitoj osobnosti, poticani prirodnim žarom i nesuzdrživom aktivnošću, preuzimaju vlastitu odgovornost te u društvenome i kulturnome životu žele imati svoj udio. Ako taj žar prožima Kristov duh i vode poslušnosti i ljubav prema crkvenim pastirima, ima nade da će uroditi obilnim plodovima. Mladi moraju biti prvi i neposredni apostoli mladih izvršavanjem apostolata među njima i preko njih, vodeći računa o društvenoj sredini u kojoj žive.

Odrasli se moraju potruditi da s mladim uspostave prijateljske dijaloge, koji će jednima i drugima omogućiti da se, nadilazeći razlike u dobi, međusobno upoznaju i obogate. Neka odrasli mladež potiču na apostolat, najprije primjerom, a u danom času pametnim savjetom i valjanom pomoći. Mladi trebaju njegovati poštovanje i povjerenje spram starijih; i makar su po prirodi usmjereni k novostima, neka dužno cijene hvalevrijedne tradicije."

Mladi su svjesni svoje važnosti u današnjem društvu. Jedan sudionik savjetovanja u Rocca di Papa u vezi sa sinodom biskupa o svjetovnim vjernicima rekao je među ostalim: "Na nas se često gleda kao na budućnost, budućnost kontinenta, budućnost Crkve, budućnost obitelji, budućnost politike. Ali mi želimo da se jasno zna da smo mi sadašnjost. Želimo da se dobro shvati da mi nismo samo budućnost nego i sadašnjost, posve određena sadašnjost, konkretna i djelujuća... Nas najprije dosežu gospodarski, društveni, kulturni i odgojni problemi, da se preko nas preliju na cijelo stanovništvo... Mislimo da je dobro čuti nas..."

Sabor govori mladima u Crkvi svjestan njihove važnosti za Crkvu i za svijet. No, svjestan je i slabosti mladih i njihove nedoraslosti da prikladno nose nove terete koje na njih stavlja suvremeno društvo. Posebne su im riječi ohrabrenja i ispravnih usmjerenja.

Porastom značaja mladih u društvu porasla je i važnost apostolata mladih. U svrhu uspješnijeg takovog apostolata, a oslanjajući se na saborske smjernice, švicarski su biskupi 1969. godine izradili pastirsko pismo iz kojeg donosimo nekoliko temeljnih misli:

— Mladi ne smiju zaboraviti da je svijet postojao i prije njih; njihov je svijet rezultat neiskazanih žrtva prijašnjih naraštaja. Pogrešno bi bilo misliti da sve treba započeti od nule. Čovjek se obogaćuje, osobito na duhovnoj razini, ako se oslanja na iskustvo onih koji su živjeli prije njega.

— Ne biti nepravedni prema prijašnjim naraštajima . Oni su se odgajali u drugim sistemima koji su odgovarali drugim potrebama.

— Istina prije svega. Nitko nije nepogrešiv posjednik istine. Predrasude i pogrešna mišljenja uvijek su moguća. Mudrost Evanđelja ne smije se miješati s prolaznim vrednotama.

— Inicijativa mladih treba da se usmjerava prema općem dobru. Svaki čovjek na sliku Božju, pa ima pravo na život dostojan čovjeka. Takav život treba osigurati svakom čovjeku.

— Mladi moraju imati povjerenje u Crkvu koja im je uvijek spremna dati odgovore na njihova tjeskobna pitanja.

— Mladi se moraju čuvati iluzija da će vječno biti mladi. I za njih mladost brzo prolazi, pa se moraju brinuti da sačuvaju mladu dušu.

Mladi često misle da su stariji zapreka njihovu radu. Sabor ne želi da bude tako. I mladi i stari udovi su istog otajstvenog tijela Isusa Krista. Potrebno je da stariji obzirno i trijezno prilagode svoje držanje i stavove prema mladima. Treba prihvatiti mlade s njihovim različitostima. Tko im niječe pravo na te razlike, ne prihvaća ih onakvim kakvi jesu nego ih prisiljava da budu ono što nisu.

Treba omogućiti mladima da Crkvu doživljavaju kao svoju Crkvu, župu kao svoju župu, liturgiju kao svoju liturgiju. Moraju osjetiti da je njihovo zauzimanje za opće dobro važno za tok zbivanja u svijetu.

Od mladih Sabor očekuje da starijima iskazuju poštovanje i povjerenje.

"Mladi su " kaže papa Ivan Pavao II u apostolskoj pobudnici "Christifideles laici", "veliki izazov za budućnost Crkve." Oni lako shvaćaju vrijednosti, kao što su: nenasilje i mir. Visoko cijene snage koje rade na preobrazbi života i na očuvanju prirode. Ali su i opterećeni nemirima, prevarama, tjeskobama i strahovima kao i sebi vlastitim kušnjama. Isus ih ljubi i Crkva se ne usručava pozvati ih da ga slijede iz ljubavi prema Ocu i u predanju za čovječanstvo. Crkva ima što reći mladima, a i mladi Crkvi. Njihov međusobni razgovor može mnogo pridonijeti razumjevanju među naraštajima i razumjevanju društva i mladih."

Priredio: S. Vitković