Dr.Ivan Merz i sekularni institut Suradnica Krista Kralja

Početak postupka za beatifikaciju Ivana Merza

Posljednjih godina života Ivan Merz ozbiljno se bavio mišlju da osnuje svjetovni institut, jedno udruženje katoličkih laika, koji bi se uz svoje profesionalne dužnosti potpuno posvetili Bogu i apostolskom radu. Poticao je i oduševljavao Maricu Stanković da se u tome smislu također angažira. Prerana smrt spriječila ga je da ostvari svoju zamisao, ali je nakon njegove smrti Marica Stanković djelomično ostvarila njegovu ideju. Osnovala je prvi ženski sekularni institut u Hrvatskoj pod nazivom Zajednica suradnica Krista Kralja. Muška grana instituta, kako je Ivan Merz želio, do sada još nije osnovana. Donosimo članak Mare Čović o ulozi Ivana Merza i Zajednice suradnica Krista Kralja.

Naša Ustanova duboko je povezana s osobom dr.Merza. Ideja i poticaj za takav Bogu posvećen život u svijetu došao je od njega i zato ga i Sestra Marica Stanković — utemeljiteljica — i prve članice drže duhovnim utemeljiteljem i pokretačem Zajednice. Njegovo štovanje naglašavano je od prvih dana pa je i u Pravilima i u Komentaru pravila i mnogim spisima postavljen svima za uzor.

Već na prvim duhovnim vježbama voditelj je postavio kao jednu od važnih zadaća Zajednice brigu za kult i beatifikaciju, te molitvu i širenje poznavanja toga velikog laika, preteče koncilskih shvaćanja uloge laika u Crkvi.

O tridesetoj godišnjici smrti dr.Merza pokrenut je postupak za njegovu beatifikaciju. 25. I. 1958. naša je Zajednica uputila u tome smislu molbu Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu. Tada još nadbiskup koadjutor dr.Franjo Šeper odgovorio je na našu molbu ovim riječima:

"Na opetovane molbe koje mi je uputio Svjetovni institut suradnica Krista Kralja da se povede postupak za beatifikaciju i kanonizaciju blage uspomene dr.Ivana Merza ovim u smislu propisa can. 2003, par. 2 dajem svoj pristanak da se ovaj postupak pokrene i provodi i da Naslov nastupa kao predlagač postupka (Actor causae)". (Dopis br.7/Pr 1958)

Kao naš zastupnik prema crkvenim propisima imenovan je don Ante Radić. Ta je godina u našoj Ustanovi bila proglašena "Merčevom godinom" jer se navršavalo 30 godina od njegove smrti.

Prema crkvenim propisima za odvijanje procesa izabran je dijecezanski sud. Članovi sudišta bili su: predsjednik dr.Josip Lach, pomoćni biskup ; promicatelj vjere dr.Franjo Cvjetan; bilježnik dr Josip Salač, pomoćni bilježnik dr.Josip Kribl. Ti članovi crkvenog sudišta položili su zakletvu i održali prvu sjednicu 10. V. 1958. na smrtni dan dr.Merza. Za postulatora u Rimu bio je predviđen dr. Krešimir Zorić, a za vicepostulatora u Zagrebu dr.Marko Klarić, župnik župe sv. Petra u Zagrebu.

11. V. 1958. održana je svečana akademija na kojoj je uz nazočnost još živućega gosp. Mavra Merza, oca pok. Ivana Merza, nadbiskup Šeper objavio početak procesa. Bio je tom zgodom organiziran i svečani pohod na grob dr.Ivana Merza.

Tako je eto započeo dijecezanski postupak za proglašenje Ivana Merza blaženim.

Mara Čović