MERZ PONOVNO U PARIZU

Društvo hrvatskih katoličkih studenata i akademičara "Dr.lvan Merz"

S novom hrvatskom crkvom u Parizu koju je 1989. g. Hrvatska katolička misija dobila na trajnu uporabu od Pariške nadbiskupije pokrenute su i neke nove pastoralne inicijative. Tako je 16. XII. I989. u okviru Misije osnovano Društvo za hrvatske katoličke studente i intelektualce, koje je dobilo ime po Dr.lvanu Merzu, hrvatskom intelektualcu katoliku koji je studirao u Parizu 1920.-1922. godine. Izabran je upravo 16. prosinca za osnivanje Društva, jer je na taj dan prije 93 godine bio rođen naš Ivan u Banjoj Luci (16. XII. I896.).

Osnivanje Društva odvilo se u kući francuskih isusovaca za duhovne vježbe -MANRESE, u Clamartu.kraj Pariza.U tu je kuću dolazio naš Ivan Merz kao student i tu je obavljao svoje duhovne vježbe, o čemu svjedoče i njegove sačuvane bilješke.

Na osnivanju Društva sudjelovalo je 25 mladih Hrvata među kojima se 18 odmah učlanilo u Društvo i tako su postali njegovim utemeljiteljima.

Ciljevi koje Društvo želi ostvarivati jesu ovi: čuvanje katoličkog i hrvatskog identiteta kod mladih pariških Hrvata druge generacije. Promicanje kršćanske izobrazbe. Njegovanje hrvatske vjerske i kulturne baštine. Apostolat laika i studij Papinih govora i enciklika po uzoru na Dr.lvana Merza. Promicanje kršćanske vrline rodoljublja i poštivanja ljudskih prava u hrvatskom narodu. U svome životu i radu Društvo se nadahnjuje bogatom duhovnom baštinom Dr. Ivana Merza.

Ideje vodilje društva Ivana Merza

1. Postati, živjeti i djelovati kao KATOLIČKI INTELEKTUALAC jest jedan od glavnih ciljeva što ga Društvo "Dr. Ivan Merz" želi ostvarivati kod svojih članova.

2. U tome smislu pomaže KARIZMA IVANA MERZA, tj. njegov primjer i svjedočanstvo kao katoličkog intelektualca. Ivan Merz živio je u Parizu(1920.-1922.), tu je dolazio u kontakt s najpoznatijim katoličkim krugovima i intelektualcima, tu je upoznavao bogati život francuske Crkve i njezine stoljetne vrijednosti, tu se razvijao u katoličkog intelektualca, posvetio je taj grad svojom prisutnošću, živio je u Parizu svetim životom. Želi se slijediti, živjeti i ostvarivati njegova karizma uz njegovu nebesku pomoć.

3. KATOLIČKI INTELEKTUALAC nastoji unositi u javni život, u svoju okolinu kršćanske vrijednosti. Želi prožimati društvo kvascem Evanđelja kako traži Crkva od laika nakon 2. vatikanskog sabora.

4. KATOLIČKI INTELEKTUALAC HRVAT koji živi u Parizu ima na umu ovo: Svi mi Hrvati s velikim zanimanjem i radošću pratimo i pomažemo razvoj demokracije u Hrvatskoj, želeći bolju i sretniju budućnost hrvatskom narodu kojemu pripadamo; moramo međutim biti svjesni da u nacionalno buđenje i izgradnju Hrvatske valja ugrađivati i kršćanske vrijednosti, koje su bile odlučujuće za očuvanje hrvatskoga nacionalnog bića u tijeku stoljeća. To je ono što traje i ostaje za buduća stoljeća i pokoljenja.

5. Društvo "Dr. Ivan Merz" želi biti MOST između Crkve u Francuskoj i Crkve u Hrvata, između hrvatskih i francuskih katolika. Upoznavati kršćanske vrijednosti Crkve u Francuskoj i njima obogaćivati sebe i svoj hrvatski narod jest još jedan cilj hrvatskoga katoličkog intelektualca koji živi u Parizu.

6. Istodobno Društvo i njegovi članovi nastoje upoznati Francuze s Crkvom u Hrvata i s hrvatskim kršćanskim vrijednostima. Jedno od prvih nastojanja u tome smislu jest upoznati Francuze s osobom i životom Ivana Merza.

7. Društvo želi živjeti i promicati KRŠĆANSKO ZAJEDNIŠTVO. Treba otkrivati ljepotu "biti zajedno kao kršćani" okupljeni oko istih vrijednosti i istoga cilja, angažirani oko istih aktivnosti. Ono što pojedincu daje kršćansko zajedništvo, ne može čovjeku dati niti jedna druga vrst okupljanja. Tu se živi temeljna kršćanska vrijednost — ljubav, koja jedina usrećuje čovjekovo srce.

8. SVAKI SUSRET OBOGAĆUJE - To načelo valja imati na umu kad je riječ o bilo kojem sastanku ili susretu među članovima društva, pa bila makar samo dvojica.

9. OSTVARIVATI NEŠTO ŠTO ĆE TRAJATI. Načela, ideje koje Društvo želi ostvarivati i živjeti jer se temelje na kršćanskim vrijednostima jest nešto što će trajati. Mi svojim postojanjem kao društvo katoličkih intelektualaca svjedočimo i zračimo ideje, misli, duh, a to djeluje, ostaje.... Radi se za budućnost, ostaje pozitivan, svijetli trag u povijesti. Preko lista Ml i preko učlanjenja u Hrvatski katolički zbor Ml već smo prisutni u Crkvi u Hrvata i svjedočimo. Ivan Merz sigurno nije slutio da će ga se 70 godina nakon njegove smrti mladi Hrvati u Parizu sjećati, da će se nadahnjivati njegovim svetim likom, da će pokušavati slijediti i ostvarivati njegovu karizmu, cijeniti i vrednovati ono što je on činio i živio u Parizu. Dobro je zarazno, postoji kao neka lančana reakcija. Kaže latinska izreka: BONUM EST DIFFUSIVUM SUI -dobro se širi.

10. Katolički intelektualac ne može bez RIMA I PAPE. "Ondje je onaj svjetionik koji svojim zrakama obasjava cijeli svijet" kaže Ivan Merz. Stoga kao katolički intelektualci nastojimo slušati i slijediti sve ono što Kristov Namjesnik iz Rima govori.

Članovi Društva Ivana Merza u Hrvatskoj Katoličkoj Misiji u Parizu na prvu obljetnicu osnivanja društva 16.prosinca 1990. Tom prigodom društvo je kolektivno pristupilo u Hrvatski Katolički Zbor Ml u nazočnosti izaslanika Zbora g.Mate Krajine koji je za tu prigodu došao iz Zagreba i ujedno snimio ovu fotografiju.