RELJEF IVANA MERZA U DOMU HRVATSKIH HODOČASNIKA U RIMU

Ivan Merz povezuje Hrvate s Rimom

Hrvatski umjetnik Ante Starčević izradio je 1991. g. po narudžbi Postulature reljef Sluge Božjega Ivana Merza za Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu.

Glavna ideja reljefa jest ova: Ivan Merz, apostol hrvatske mladeži, povezuje Hrvate s Rimom.

U sredini reljefa prikazan je Ivan Merz kako drži u ruci knjigu na kojoj piše: crkveni dokumenti i papinske enciklike. Time se željela istaknuti temeljna duhovna značajka Ivana Merza kao čovjeka Crkve, čovjeka koji je izvanredno poznavao i uronio u učenje Crkve o svim problemima. Ušao je duboko u otajstvo Crkve, sam je dobro prostudirao sve dokumente crkvenog učiteljstva unatrag stotinu godina. Bio je Papin čovjek i čovjek Crkve. Povorka hrvatske mladeži iza Ivanovih leđa koja ide od zagrebačke katedrale prema bazilici sv. Petra u Rimu želi označiti ulogu Ivana Merza u povezivanju Hrvata, napose hrvatske mladeži koja je bila organizirana u katoličkim organizacijama, s Rimom -središtem kršćanstva. Ujedno podsjeća na nastojanja Ivana Merza u širenju štovanja i ljubavi prema Papi, Rimu, Svetoj Stolici, ljubavi prema Crkvi.

Na kaputu Ivan nosi značku orlovske organizacije. Željelo se istaknuti da je Merz sav svoj apostolski rad ugradio u orlovsku katoličku organizaciju, kojoj je u Hrvatskoj bio suutemeljiteljem. (U orlovskoj odori Merz je bio i pokopan.)

Oko hrvatskoga grba iznad zagrebačke katedrale nalazi se grb sjedinjene Europe - dvanaest zvjezdica. Tim znakom željela se istaknuti europska značajka Ivana Merza; u svome liku i osobi Merz sjedinjuje različne elemente europskih nacija u skladnu cjelinu (polugermanskog podrijetla, studij u Beču i Parizu, sav okrenut prema Rimu, a cijeli svoj život posvećuje hrvatskomu, slavenskom narodu).

U desnomu donjem kutu nalazi se grb križarske organizacije s tri slova: ŽEA - Žrtva, Euharistija, Apostolat. Bilo je to geslo koje je Ivan Merz dao orlovskoj organizaciji, a koje je potom preuzela križarska organizacija nastavljajući ostvarenje ideala Ivana Merza. Istoj organizaciji Merz je bio uzorom i primjerom.

U lijevom kutu nalazi se Kristov monogram PX. Bio je to posljednji znak što ga je Merz napisao u svojoj oporuci prije odlaska na operaciju nakon koje je umro. U oporuci još stoji: Umro u miru katoličke vjere. Život mi je bio Krist, a smrt dobitak. Očekujem milosrđe Gospodinovo i vječno posjedovanje Presv. Srca Isusova.

Na donjoj desnoj strani nalazi se natpis koji izražava dva temeljna obilježja Merčeva života: vjerni sin Katoličke Crkve — Apostol hrvatske mladeži.

Sasvim gore na rubu reljefa po duljini ploče piše: Hvala ti, Orle Kristov, što si nam pokazao put k Suncu. Bio je to natpis s vijenca što su Ivanu položili na grob mladi iz Vinkovaca. (Vrpca s tim natpisom još danas se čuva u muzeju Ivana Merza u Zagrebu). U toj rečenici sadržano je cijelo poslanje Ivana Merza našem vremenu: od Boga poslan da hrvatskoj mladeži pokazuje put k Isusu Kristu.