VIJESTI IZ POSTULATURE

NOVI AKTOR KAUZE IVANA MERZA MONS. MATIJA STEPINAC

Nakon odlaska u mirovinu vlč. Vitomira Cipriša, župnika sv.Petra, novim aktorom kauze Sluge Božjega Ivana Merza imenovan je novi župnik župe sv.Petra, Mons. Matija Stepinac. Postulatura Ivana Merza ovime srdačno zahvaljuje dosadašnjem aktoru kauze vlč. Vitomiru Ciprišu na njegovu predanom radu i zauzimanju u promicanju kauze i štovanja Ivana Merza i želi puno Božjeg blagoslova novom aktoru kauze.

NOVI VICEPOSTULATOR KAUZE DR. STANISLAV VITKOVIĆ

Da bi kauza Sluge Božjega Ivana Merza mogla što uspješnije napredovati potrebno je da i u Domovini prema crkvenim propisima postoji osoba koja će raditi na kauzi Ivana Merza, čija se funkcija zove vicepostulator, tj. zamjenjuje rimskog postulatora u poslovima na kauzi. Uz suglasnost zagrebačkog nadbiskupa kard. Franje Kuharića rimski postulator o.Božidar Nagy imenovao je na tu dužnost 3.ožujka 1991. Dr.Stanislava VITKOVIĆA, svećenika zagrebačke nadbiskupije.

Novi vicepostulator, Dr. Stanislav Vitković rođen je u Zagrebu (župa sv.Petra) 1945. g. u obitelji prosvjetnih radnika. Osnovnu školu i državnu klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu, a studij filozofije i teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu. Zaređen je za svećenika u Zagrebu (Remete) 1971. g., a godinu dana kasnije postiže magisterij teologije. Na Papinskom Pastoralnom institutu u Rimu završava dvogodišnju specijalizaciju. U Rimu je četiri godine radio u gradskoj župi sv.Emerencijane. Doktorat teologije postiže 1980.g. na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu povijesno-pastoralnom disertacijom pod naslovom "Katolički pokret u Hrvatskoj: postanak, razvoj, utjecaj na pastoral". Iste godine postaje nadarbenikom zagrebačke prvostolne crkve.

Uz redoviti svakodnevni rad u katedrali obavlja i ove dužnosti: branitelj je ženidbenog veza pri Ženidbenom sudu u Zagrebu, prosinodalni ispitivač za ispovjednu jurisdikciju, tajnik HKD sv.Ćirila i Metoda, profesor u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji - školi za spremanje svećenika, duhovnik Marijina suradništva u Hrvatskoj, koordinator u pokretu "Religije za mir". Kongregacija za Istočne crkve podijelila mu je 1976.godine ovlast biritualizma, pa prema potrebi i mogućnostima pomaže i u pastoralu grkokatoličke Križevačke biskupije. Sudjelovao je kao predavač na više simpozija, na Svećeničkom tečaju i Katehetskoj školi. Surađuje povremeno u katoličkoj publicistici, osobito u svetojeronimskim izdanjima.

RAD PROF.ZLATKA LUKEŽA NA KAUZI IVANA MERZA

Posljednjih desetak godina prof.Zlatko Lukež pokazao je nesebično zalaganje i veliku zauzetost u promicanju kauze Ivana Merza obavljajuć dobrovoljno brojne administrativne poslove u Postulaturi i druge poslove. Praktički je vršio službu vicepostulatora. Postulatura Ivana Merza ovime mu najsrdačnije zahvaljuje za sav dosadašnji uloženi trud i preporuča se i nadalje njegovoj dobroti i suradnji!

VICEPOSTULATOR U RIMU

Novoimenovani vicepostulator dr.Stanislav Vitković boravio je prije Uskrsa 1991. u Rimu zbog poslova na kauzi Ivana Merza. Pohodio je Kongregaciju za proglašenje svetih, gdje ga je primio podtajnik kongregacije mons. Fabijan Veraja.

MERZ U AUSTRALIJI

Hrvatski umjetnik Ante Starčević, koji je već bio izradio uspjeli mozaik hrvatskih duhovnih i narodnih velikana za crkvu u Stražemanu kod Slav.Požege, izradio je sličan mozaik za hrvatsku crkvu u St.John's Parku u Sidneyu. I na ovom umjetničkom djelu koje je rađeno u drugoj tehnici, u vuni, prikazan je Sluga Božji dr.Ivan Merz na lijevoj strani drugi po redu. Umjetnina zaprema cijeli prostor iznad glavnog oltara.

Sluga Božji dr. Ivan Merz (drugi s lijeva - s očalima i kravatom) na umjetničkom reljefu hrvatskih narodnih i duhovnih velikana u hrvatskoj crkvi St. John's Park u Sidneyu. Rad hrvatskog umjetnika Ante Starčevića

PREDAVANJA O IVANU MERZU 1990.

Tijekom 1990. godine Postulatura je organizirala nekoliko predavanja u Zagrebu o Sluzi Božjemu Ivanu Merzu, koja je održao ing. Branko Korbar.

U siječnju 1990. u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji na Šalati ing. Korbar održao je sjemeništarcima — budućim svećenicima — predavanje s dijapozitivima o Ivanu Merzu. U toj ustanovi dr. Ivan Merz bio je profesor šest godina (1922.-1928.) ostavivši za sobom svjedočanstvo svetoga života. Sjemeništarci su pokazali veliko zanimanje za Ivana Merza.

Nekoliko predavanja o Ivanu Merzu održano je u župi sv. Obitelji za studente, srednjoškolce i ostale vjernike.

Prigodom izlaska knjige Svjetlo na gori Dušana Žanka u kojoj su objavljeni poznati Žankovi članci o Ivanu Merzu, održana je tribina o životu i djelu Ivana Merza u novootvorenoj dvorani "Alojzije Kardinal Stepinac" u Zagrebu. Također je osvijetljeno djelovanje laičkih predratnih katoličkih društava. Tom tribinom i sv.misom koja je održana u mjesecu prosincu ujedno je obilježena obljetnica rođenja Ivana Merza (16. XII.).

SPOMEN PLOČA NA ZGRADI U KOJOJ JE UMRO DR.IVAN MERZ

Sluga Božji Ivan Merz umro je u Zagrebu u bolnici na odjelu za uho nos i grlo. U toj zgradi ne nalazi se više bolnica nego Osnovna škola "Otokar Keršovani". Ulaz je iz ulice Račkoga 4, a cijeli školski kompleks zauzima i prostor na uglu Draškovićeve i Đorđićeve. Točno se znade prostorija i mjesto gdje je bio krevet na kojem je ležao i umro dr.Ivan Merz (prvi kat, današnji engleski kabinet u školi, desna strana od ulaza).

Postultura Ivana Merza obratila se molbom na upravu škole za dopuštenje da se spomen pločom na zgradi škole obilježi mjesto smrti Ivana Merza. Uprava škole udovoljila je molbi Postulature i sada je upravo u tijeku izrada spomen ploče koja će u jesen biti postavljena na zgradu škole.

ZVONO IVANA MERZA U BANJOJ LUCI

Banjalučka katedrala dobila je 15.srpnja ove godine, za blagdan svoga zaštitnika sv.Bonaventure novi zvonik i pet zvona sa satom. Najveće zvono posvećeno je sv.Bonaventuri, a darovali su ga svi vjernici biskupije. Drugo, posvećeno Gospi - Majci Crkve dar je svih banjalučkih svećenika, biskupijskih i redovničkih. Treće je posvećeno sv.Iliji, zaštitniku Bosne. Četvrto sluzi Božjemu Ivanu Merzu, a peto svJosipu. Tri posljednja zvona darovali su dobročinitelji iz domovine i inozemstva.

DR. FEDOR CICAK ZA RELJEF IVANA MERZA

Dr. Fedor Cicak, umirovljeni sveučilišni profesor, bivši član križarske organizacije koji živi u SAD, veoma je zaslužan za brončani reljef Ivana Merza u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu. Kod bivših članova orlovske i križarske organizacije koji danas žive u raznim zemljama po svijetu, prikupio je polovicu novčanih sredstava potrebnih za izradu reljefa Ivana Merza koji se danas nalazi u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu. Postulatura Ivana Merza i Dom hrvatskih hodočasnika iz Rima najsrdačnije zahvaljuju njemu i svim darovateljima!