Presnimite glasilo:

PDF format (1,4MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1-2, 1991.

 

S A D R Ž A J

 

Uvodnik

Treba raditi za Merčevu beatifikaciju

Papa blagoslovio reljef Ivana Merza za Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu

Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu nosit će ime "Ivan Merz"

Reljef Ivana Merza u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu

Laička duhovnost u životu Ivana Merza

Merz nas zove da otkrivamo trajne vrednote

Deset godina jednog nadahnuća

Miomiris izgarajuće žrtve

Proslave dana Ivana Merza 1991. u domovini i po svijetu

Žrtvovao sebe za orlovski i križarski pokret

Križarska organizacija (1)

Dr. Ivan Merz i sekularni institut Suradnica Krista Kralja

Sav svoj moralni odgoj dugujem ovoj velikoj ženi

Homo catholicus

Putokaz prema svjetlu moga života

Merz ponovno u Parizu

Vijesti iz postulature