Ivan Merz
- čovjek svete ljubavi -

Za Krista si živio, žrtvovao se,
ljubio ga žarko iznad svega.
K Njemu su bile upravljene tvoje misli,
svaki dan u Euharistiji primao si Njega.

Ljubio si svetu Crkvu, branio je.
Vjeran si joj sinak uvijek bio.
Svetu liturgiju srcem doživljavao,
uživao u pjesmi, svaki dan časoslov molio.

Ljubio si Papu gledajući u njem' Krista.
U Hrvatsku prvi uveo si Papin dan.
U Rim s mladima hodočastio, po Papinoj želji,
pokrenuo si Orlove mlade sav radostan.

Ljubio si mlade darujući im vrijeme,
od grijeha ih odvraćao kreposnim životom.
Za svaku se dušu žrtvovao, katoličkoj
Crkvi mnoge si priveo svojo dobrotom.

Ljubio si ljude, vidio patnje maloga čovjeka,
poštujuć' zadnjeg prosjaka na cesti.
Rekao si:"Volim te male ljude koji
na svojim leđima nose sav teret povijesti."

"Krist mije bio život, a smrt dobitak!"
- dragi je i poznat motto tvoj.
Umirući kao svetac za našu
hrvatsku mladost prikazao si život svoj.

Gledajući tu tvoju veliku ljubav, molimo
da te vidimo uzdignuta na čast oltara.
A ti nam Križaru svih hrvatskih križara
u nebu izmoli, malo tvoga vjerničkoga žara!

Dubravka Beljan, Karlovac