Diplomski rad o Orlovstvu

Na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu

Novak Družbe Isusove Miroslav Klobučar, koji se nalazi u drugoj godini novicijata prije ulaska u Družbu Isusovu završio je Fakultet fizičke kulture u Zagrebu i upravo sad priprema svoj diplomski rad za čiju je temu uzeo Orlovstvo. Radnju je podijelio u tri dijela. U prvom dijelu prikazuje povijesni vid nastanka i razvoja Orlovstva, koje u Hrvatsku dolazi iz Češke preko Slovenije.

Drugi dio obraduje ideologiju Hrvatskog Orlovstva počevši od prikaza Zlatne knjige i dužnosti koje Orao treba vršiti. Potom analizira Poslovnik Orlovske organizacije pod geslom "čuvaj red i red će čuvati tebe". Obrađujući potom tjelovježbeni vid Orlovstva autor prikazuje kako šport i tjelovježba nisu strani Crkvi. Tu se analiziraju tjelovježbena načela koje je Orlovstvo postavilo.

Treći dio prikazuje povijest i način djelovanja Hrvatskog Orlovstva od njegova osnivanja 1923.g. do njegova ukinuća 1929.g.

Autoru želimo puno uspjeha u dovršetku diplomskog rada koji će, kad bude gotov, biti sigurno jedan važan i vrijedan doprinos za upoznavanje Orlovske katoličke organizacije kao odgojne organizacije za mladež koja je, nakon nasilnog ukinuća od beogradske diktature, nastavila dalje djelovati u Križarstvu po svojim idealima, što ih je Ivan Merz ugradio u njezine temelje.