Dom hrvatskih hodočasnika "Dr.Ivan Merz" u Rimu

Zavjet Ivanu Merzu i njegovo izvršenje

Kao što smo javili u prošlom broju Glasila, Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu dobio je ime po Ivanu Merzu. Zašto i kako? Radi se o ispunjenju zavjeta u čast Sluge Božjega Ivana Merza. Inicijativni Odbor koji je pokrenuo akciju otvaranja Doma hrvatskih hodočasnika u Rimu učinio je l0.svibnja 1986.g. zavjet Ivanu Merzu. Evo teksta toga zavjeta:

"Dolje potpisani članovi Inicijativnog Odbora za osnivanje Doma za hrvatske hodočasnike u Rimu čine zavjet u čast Sluzi Božjemu Ivanu Merzu: ukoliko se Dom sretno otvori u kraćem vremenskom razdoblju obećaju da će sa svoje strane nastojati i učiniti sve da Dom za hrvatske hodočasnike nosi ime "Ivan Merz". Ovaj zavjet učinjen je 10. svibnja 1986. u Rimu u Međunarodnom centru za mlade "San Lorenzo" prilikom euharistijske proslave obljetnice smrti Sluge Božjega Ivana Merza. - Članovi odbora: Z.Z., B.N., C.S., T.T., M.G.K.,F.V."

Za pet godina točno na isti dan kad je zavjet učinjen, isplaćena je i posljednja rata za Dom. Bio je to jasan znak tko je pomogao, te je odmah zavjet bio i ispunjen, a Dom je dobio ime po Ivanu Merzu.

Dom povezuje Hrvate s Rimom po uzoru na Merza

Kroz Ivanov Dom prošlo je do sada već oko petnaest tisuća hodočasnika. Svakoj skupini koja dođe u Dom govori se o Ivanu Merzu, podijele se njegove sličice i ponudi literatura. U Domu je smješten također i ured Postulature za beatifikaciju Ivana Merza. Tako Ivan Merz preko svoga Doma nastavlja povezivati Hrvate s Rimom, kako je to činio za vrijeme svoga života raznim sredstvima. Tu njegovu ulogu ovjekovječuje i brončani reljef umjetnika Ante Starčevića; postavljen je na ulazu u Dom, a prikazuje Merza u sredini, iza njega rijeka hodočasnika koja ide iz Hrvatske prema Rimu. U Domu je, osim toga, smještena i stalna izložba hrvatskih umjetnika Grupe 69 koja sa svojih više od stotinjak umjetničkih radova svjedoči o kulturnom identitetu našega naroda u Vječnom Gradu. Hodočasnici u Domu mogu naći smještaj pojedinačno i grupno. Adresa Doma je: DOMUS CROATA, Via del Grano 35, 00172 ROMA, Italia, tel. 39-6-230.2660; fax 230.0836.

U Domu svoje sjedište ima i Križarsko društvo "Marica Stanković" kojega vodi gospođa Ivanak Batušić, službenica u Domu. Društvo okuplja hrvatske mladiće i djevojke koji žive i rade u Rimu.