Merz u inozemstvu

Poljska, Argentina, Francuska

Poljska

Vitez bijeloga Križa

List Ivana Merza na poljskom jeziku

Veliki štovatelj Ivana Merza, Poljak Jozef Staszkowian iz Gromadke u Poljskoj, pokrenuo je, koncem prošle godine informativni list na poljskom jeziku posvećen Ivanu Merzu koji će u prvom redu informirati o svetačkom liku Ivana Merza, te o njegovom postupku za beatifikaciju. Naziv lista jest: RYCERZ KRZYZA BIALEGO - VITEZ BIJELOGA KRIŽA. List za sada izlazi povremeno, a prvi broj izišao je za Ivanov rođendan 16.prosinca 1993. kada se slavila i 70.obljetnica osnutka Merzovog životnog djela: Orlovsko-križarske organizacije. Do sada su izišla već tri broja, a svaki broj ima po 24 stranice.

Pokretač i glavni urednik lista, Jozef Staszkowian, svoje djetinjstvo i mladost proveo je u Bosni, u Tesliću, kao član poljske zajednice koja je tada ondje postojala. Dobro je naučio hrvatski jezik. U svojim mladim danima bio je član Križarske organizacije u kojoj je upoznao svetački lik Ivana Merza i oduševio se njegovim životom. Cijeli život sačuvao je posebno štovanje Ivana Merza i sada, premda već u mirovini, tome štovanju dao je i konkretan izraz u pokretanju lista Ivana Merza na poljskom jeziku. Preveo je također i Ivanovu biografiju i druge tekstove o Merzu na poljski, što je, za sada sve još u rukopisu.

U popratnom pismu uz treći broj "Viteza" Jozef nam piše:

"Evo i treći broj Viteza Bijeloga Križa za Križarski dan 14. rujna. Sljedeći broj izaći će 16. prosinca. Imamo već puno materijala, a još spremamo neke prijevode. Iskoristili smo za ovaj broj neke slike iz KRIŽARA I KRIŽARSKE STRAŽE... Inače, za Viteza Bijeloga Križa ima zanimanja. Dajemo ga u škole i biblioteke, jedan primjerak u župni arhiv da bude uspomena na izdavanje o životu i radu hrvatskih kandidata na oltare - Merz i Barbarić. Ovih je dana i naš o. misionar oblat W.Koziol uzeo tri broja i nosi ih u Kamerun."

Postulatura Ivana Merza ovime najsrdačnije zahvaljuje g.Jozefu Staszkovvianu na njegovoj zauzetosti u promicanju poznavanja osobe i života Sluge Božjega Ivana Merza kao i na pokretanju lista i želimo mu puno uspjeha i Božjeg blagoslova u ovome poslu!

Argentina

Orao zlatnih krila

List za promicanje štovanja Sluge Božjega Ivana Merza u Argentini

U Argentini već trinaest godina izlazi list Ivana Merza pod naslovom "Orao zlatnih krila". Pokrenuo ga je hrvatski publicist Marko Sinovčić, također veliki štovatelj Ivana Merza.

U posljednjem broju Glasila Postulature (Br.1-2(16), 1991.) donijeli smo razgovor s gosp. Markom Sinovčićem u kojemu je iznio kako je došao na ideju za pokretanje ovoga lista. List Ivana Merza namijenjen je za Hrvate u Južnoj Americi. Osim vijesti o Ivanu Merzu donosi i druge vijesti iz života hrvatske zajednice u Južnoj Americi, ali i iz domovine, kao i tekstove na španjolskom jeziku. List se autofinancira, tj. zahvaljujući osobnim nastojanjima g.Marka Sinovčića u pronalaženju sredstava za pokriće troškova izdavanja list je do sada mogao izlaziti. U trinaest godina izlaženja objavljeno je do sada već 105 brojeva.

Uredniku lista g.Marku Sinovčiću Postulatura najsrdačnije zahvaljuje na njegovoj ustrajnosti i požrtvovnosti u promicanju poznavanja i štovanja Ivana Merza u Južnoj Americi!

Francuska

Društvo mladih "Ivan Merz" u Parizu

Izlaganje VESNE FRKA PETEŠIĆ, predsjednice društva, na Zboru hrvatskih vjernika laika u Zagrebu 1992. g.

Na prvom Zboru hrvatskih laika održanom u Zagrebu od 16. do 18.X.1992. sudjelovala je kao predstavnik Vesna FrkaPetešić, predsjednica Društva mladih "Ivan Merz" iz Pariza. Prigodom predstavljanja društava i pokreta nazočnih na ovom zborovanju, ona je predstavila svoje društvo. Njezino izlaganje donosimo ovdje u cijelosti.

Plodonosan boravak Ivana Merza u Parizu

Od 1989.g. postoji i djeluje u Parizu u okviru Hrvatske Katoličke Misije Društvo mladih "IVAN MERZ". Cilj društva je promicanje vjerskih i moralnih vrijednosti kod mladih Hrvata u Francuskoj, kršćanski apostolat, te čuvanje uspomene na Ivana Merza, odgojitelja hrvatske mladeži, koji je kroz dvije godine studirao u Parizu (1920-1922).

Boraveći u Parizu Ivan Merz, je uz svoj studij, provodio duboki religiozni život uspinjući se prema kršćanskoj svetosti na što ga je poticala milost Božja. Sačuvali su nam se o tome mnogi dokumenti, te svjedočanstva njegovih hrvatskih kolega koji su zajedno s njime studirali. Poznate su, u tome smislu, njegove pariške odluke - njegovo "pravilo života", kojima je nastojao potpuno sebe izgraditi u pravog kršćanina. No, Ivan Merz nije ostajao samo na tome. U Parizu je Ivan Merz nastojao upoznati što bolje francusku Crkvu, francuski katolički život i rad. Tako je kontaktirao s brojnim francuskim katoličkim ličnostima i upoznavao je katoličke organizacije. Nadahnjivao se na njihovu radu i ostvarenjima. Posebno ga se dojmila jedna organizacija: Euharistijski križari koja i danas postoji. Njihovo geslo "Žrtva Euharistija Apostolat" prenio je u Hrvatsku što je postalo geslo, svojina i program orlovske katoličke, a kasnije križarske organizacije. Kad je Aleksandar Karađorđević šestosiječanjskom diktaturom 1929. dokinuo Orlovsku organizacija, nova organizacija, nadahnjujući se upravo na Merčevom posredovanju, uzela je ime Križari prema francuskim euharistijskim križarima. Boraveći u Francuskoj i kontaktirajući se francuskom Crkvom i katoličkim laicima, Ivan Merz zadobio je onu veliku ljubav i odanost prema Papi kao Kristovu Namjesniku i rimskoj Crkvi što je postala jedna od glavnih duhovnih karakteristika njega kao izgrađenog katoličkog intelektualca. Tako se Ivan izvrsno pripremio za svoj plodan apostolat u domovini.

Izazov mladim hrvatskim katolicima u Parizu

Sve to što je Ivan Merz za svega dvije godine svoga boravka u Parizu učinio i ostvario bio je pravi izazov, posebno za nas mlade hrvatske katolike koji osjećamo upravo dužnost da u tome gradu čuvamo uspomenu na tog našeg velikog svetog čovjeka, da se nadahnjujemo na njegovoj karizmi u našem kršćanskom životu, a nastojimo da ga upoznaju i Francuzi. TJ tome smislu upravo prevodimo njegovu biografiju na francuski jezik.

Aktivnosti pariškog društva mladih "Ivan Merz"

Nekoliko riječi o aktivnostima našega društva. Naše društvo želi biti kao kvasac i okupljati brojne mlade Hrvate druge generacije (računamo da ih u Parizu i okolici ima preko tisuću) da sačuvaju svoj vjerski katolički i nacionalni identitet. U tu svrhu društvo organizira osim redovitih društvenih susreta godišnje duhovne vježbe za mlade, obično prije Uskrsa da budu kao priprema za taj najvažniji kršćanski blagdan. Potom organiziramo razna hodočašća. Ove smo godine organizirali hodočašće zahvalnosti u Rim u mjesecu svibnju kad smo išli zahvaliti Svetom Ocu Ivanu Pavlu II za sve što je učinio za Hrvate u ovim teškim ratnim vremenima. Sudjelovali smo zajedno sa zagrebačkim bogoslovima na velikom francuskom nacionalnom hodočašću u marijansko svetište u Chartres. Ove godine organizirali smo i gostovanje predsjednika Velikog Križarskog Bratstva Dr.Lava Znidarčića koji je posjetio Hrvate u Parizu i održao zanimljiva predavanja o radu katoličkih organizacija. Za ovu školsku godinu društvo si je uzelo kao program organiziranje mjesečnih susreta za mlade na kojima se obrađuju teme pripreme mladih za brak.

Naše društvo je registrirano kod francuskih vlasti kako je to običaj kod svih vjerskih i crkvenih društava u Francuskoj. Upravu društva čini predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik i dva člana odbora te duhovnik koji je uvijek jedan od svećenika iz Hrvatske Katoličke Misije. I, mogu spomenuti još jednu činjenicu. Prvi predsjednik našega društva ove godine stupio je u jednu redovničku zajednicu jer želi postati svećenik.

Poziv Ivana Merza našem vremenu

I na koncu ovoga predstavljanja željela bih uputiti poziv svima vama ovdje nazočnim predstavnicima hrvatskih katoličkih laika. Ivan Merz je u Parizu proveo samo dvije godine i to je bilo dovoljno da nas pokrene da se nadahnjujemo na njegovu primjeru. Ovdje u domovini Merz je proživio većinu svoga života, ostvario daleko više u apostolskom djelovanju i, na koncu, prikazao je Bogu kao žrtvu svoj mladi život za hrvatsku mladež. Tu mu se nalazi i grob medju vama. Mi mladi hrvatski vjernici iz Pariza pozivamo vas vjernike laike u domovini da upoznate taj veliki lik katoličkog života koji će jednoga dana postati hrvatski blaženik i svetac, kako se nadamo, i da se nadahnjujete na njegovom primjeru i apostolskom djelovanju. Donijela sam sa sobom i statute našega društva pa tko želi, može se i pobliže upoznati s našim radom. I, na koncu, prenosim svima vama pozdrave članova našega društva.