General Isusovačkog red a na grobu Ivana Merza

Prigodom svoga pohoda hrvatskoj provinciji Družbe Isusove vrhovni poglavar Isusovačkog reda, o.Peter-Hans Kol-venbach koji ima svoje stalno sjedište u Rimu, pohodio je grob Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu i zadržao se na njemu u molitvi. Bilo je to 17.XII.1992.

Nakon večernje svete mise koju je o. General Kolvenbach služio u Bazilici za vjernike, pošao je na grob, pomolio se i pročitao natpis uklesan na mramornoj ploči iznad groba. Pratili su ga o.Bogu-slaw Steczek, asistent slavenskih isusovačkih provincija i tadašnji provincijal o.Stjepan Kušan.