Presnimite glasilo:

PDF format (1,6MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1-2, 1994.

 

S A D R Ž A J

 

Uvodnik

Istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja

Ivan Merz o Papi i papinstvu

Himna Ivanu Merzu

Proslave Dana Ivana Merza

Čist i savršen katolik s univerzalnim srcem Crkve

General Isusovačkog reda na grobu Ivana Merza

Obnovljeno životno djelo Ivana Merza - Križarstvo

Dr. Ivan Protulipac u domovini

Generalova kći prešla drugi prag koji vodi u samostan neba

Merz u inozemstvu

Zbor vjernika laika u Zagrebu

Ivan Merz privlači i oduševljava

Dom hrvatskih hodočasnika "Dr. Ivan Merz" u Rimu

Ivan Merz - čovjek svete ljubavi

Diplomski rad o Orlovstvu

In memoriam